Archief

L.P.L. Pirenne
[red], De Rijksarchieven in Nederland. (2 dln). 's-Gravenhage, 1973.
Huissen:        blz 340, 356, 357, 359, 364, 365, 368, 373, 378.

L.M.Th.L. Hustinx (red., e.a.), Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland. Deel II. De archieven in Gelderland. Alphen aan den Rijn, 1979.
Huissen (zie register blz 269).

G. Verbeek (e.a.), Gelders archievenoverzicht. Zutphen, 1995.
Huissen (zie register blz 512).

P.N. van Doorninck, Inventaris van het oud archief van het kasteel Ampsen. Haarlem, 1897.
Reg. 273-374:        Henric van Huessen en de stad Huissen (1458-   )

D.P.M. Graswinckel, Het oud-archief der gemeente Arnhem. Arnhem, 1935.
Huissen in:        Inv. nr 2413, 4680-4682;
Reg. nr 145, 1293, 1345.
Brieven nr 265, 274, 289, 294, 519, 520, 525, 566, 572, 591, 592, 602, 640, 646, 680, 970, 980.

J. Loef, Het archief van de Commanderij van St. Jan te Arnhem. 's-Gravenhage, 1950.
Huissen in:        Inv. nr 412, 437, 460. Reg. nr 53
Henric van Huessen:    Inv. nr 171, 172, 173
Malburgen:        Reg. nr 32
Theodoricus de Hussen:    Reg. nr 32.

Aanwinst Rijksarchief Gelderland. In: Med. H.K.H. jrg 3 (1977/1978), blz 56.
Betreft het archief van de Kwekersvereniging Huissen.

A.P. van Schifgaarde, Het Archief van het Huis Bergh. z.p., 1932.
(Huissen 1465-1808) in:    Inv. nr     1790, 7353
Reg. nr             902, 1251, 1435, 2041, 2323, 3844
Brieven nr             187, 591, 592, 595, 610, 611, 622, 734, 737, 739, 746, 774, 776, 782, 785, 1708,                 1710, 1790, 1816, 1817, 1824, 1862, 1917, 2192, 2193, 2370, 2380.

Archief van het Huis Bergh. Regestenlijst van brieven, 1511-1586. (Gestencild). Z.p.,z.j. Hierin diverse vermeldingen over Huissen.

P.N. van Doorninck, Inventaris van het St. Agnes- of groote Convent te Emmerik. Haarlem, 1914.
Huissen (1459):         Reg nr  41.

E. Dösseler und F.W. Oediger, Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände. 8 Die Lehnsregister des Herzogtums Kleve. Siegburg, 1974.
Hierin zeer veel vermeldingen betreffende Huissen.

P. Berends, Het oud-archief der gemeente Harderwijk. Harderwijk, 1935.
Huissen (1569-1575):     Reg. nr 1160, 1267.

Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van mr. H.J. van de Graaff en van de familie van Vinceler. In: Verslagen van 's Rijks oude Archieven 1924, blz 145-154.

L.M.Th.L Hustinx (red) (e.a.), Overzicht van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland. Deel II De archieven in Gelderland. Alphen aan den Rijn, 1979.
Huissen:    blz XXXI, 4, 15, 23, 35, 46, 49, 50, 53, 59, 156, 176, 222, 258.


D.P.M. Graswinckel, De rechterlijke archieven der voormalige Kleefsche enclaves in Gelderland, 1543-1816. 's-Gravenhage, 1927.

H.W.J. Derksen, Het teruggevonden oude gildeboek heeft reeds zijn waarde bewezen. In: De Gelderlander van 22 maart 1956.

H.W.J. Derksen, Huissense archiefsprokkels. In: De Gelderlander van 14 februari 1957.

"Inventaris ouder gem.-archief maakte ook in '80 goede voortgang". In: Med. H.K.H. jrg 6 (1981), blz 85.

E. Smit, De Pruisische tijd in Huissens Oud-Archief. In: Med. H.K.H. jrg 6 (1981), blz. 150-152.

J.A. Schimmel (e.a.), Inventarissen van de archieven van de dorps- en buitenpolders in de Overbetuwe. Zoetermeer, 1995.
Hierin veel vermeldingen over Huissen.

J.A. Schimmel, Inventarissen van de archieven van het polderdistrict Overbetuwe. Zoetermeer, 1995.
Hierin veel vermeldingen over Huissen.

P.A.A.M. Wubbe, Het Archief der Abdij St. Marienhorst te Ter Hunnepe. 's-Gravenhage, 1931.
Reg. nr 60, 67, 97, 133, 208, 268, 269, 277, 493:     Grondakten betreffende Huissen 1291-1534.

P.N. van Doorninck, Inventaris van het oud archief der heerlijkheid en gemeente Neder Hemert. Haarlem, 1892.
blz 106-107:    1561, 7 juni. St. Elisabethconvent verkoopt grond aan Peter van Stepraide.

F.W. Oediger, Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände. 1 Landes- und Gerichtsarchive von Jülich-Berg, Kleve-Mark, Moers und Geldern Bestandsübersichten. Siegburg, 1957.

W. Schleidgen, Kleve-Mark Urkunden. 1223-1368.

J. Don, De archieven der gemeente Kampen, deel II. Kampen, 1966.
(Huissen 1496-1502): Reg. nr 787, 861.

K. Höhlbaum, Kölner Inventar 1531-1591.
Dl I blz 364, 369: Huissen.

J.A.B.M. de Jong, Het oud-archief der gemeente Nijmegen. Nijmegen, 1960.
(Huissen 1266-1577):    Inv. nr: 2734, 2739, 3254
Reg. nr: 13, 509, 647, 876
Brieven nr: 85, 164, 166, 1362, 1519, 1522, 1747, 1872, 1876, 1957.


W. Zondervan, Het Oud-Archief van Zevenaar en het ambt Liemers 1501-1816. Zevenaar, 1973.
Huissen en Malburgen, ambt.            inv. nr. 1231, 1299-1301, 1335, 1414, 1494, 1495.
Inbezitname door het Koninkrijk Holland.        inv. nr. 64.

O. Koser,
Repertorium der Akten des Reichskammergericht. Untrennbarer Bestand I Prozeßakten aus der Schweiz, Italiën, den Niederlanden und den Baltikum, sowie der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Heppenheim, 1933.
Bestand II Prozeßakten aus dem Elsaß, aus Lothringen und den angrenzenden ehemaligen Reichslanden. Heppenheim, 1936.
blz 234: Huissen (Betreft het proces van de geërfden van Malburgen tegen de stad Huissen).

J. Bruggeman, Inventaris van de archieven bij het Metropolitaan kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke Kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie. Den Haag, 1928.
Betreft vermeldingen van stukken in het Rijksarchief te Utrecht over: Johannes van Neercassel, Visitatierapporten, St. Elisabethsconvent, brieven etc.

W.E. Smelt, Het oud-archief der gemeente Zutphen. Utrecht, 1941.
(Huissen 1375-1527)    Reg. nr 244, 629, 1835.

M.H. de Vries, Belangrijk archiefstuk van St. Elisabethsconvent terug. In: Med. H.K.H. jrg 5 (1979/80), blz. 257-262; jrg 6 (1981), blz 24-29; jrg 7 (1982), blz 143-147.

Weer stuk uit conventsarchief boven water. In: Med. H.K.H. jrg 9 (1984), blz 101.

Parochiememoriaal van 1874 aan kerkbestuur overhandigd. In: Med. H.K.H. jrg 6 (1981), blz. 9-10.

Parochiearchief geretourneerd. In: Med. H.K.H. jrg 12 (1987), blz 149.

J.H.F. Zweers, Welkome erfenis. In: Med. H.K.H. jrg 15 (1990), blz 84.
Betreft aanwinsten voor het Parochiearchief uit de nalatenschap van em. pastoor M.H. de Vries.

E. Smit, De Historische Kring en archieven. In: Med. H.K.H. jrg 6 (1981), blz 43-44.

E. Smit, Studiereizen van de sectie Bronneninventarisatie. In: Med. H.K.H. jrg 4 (1978/1979), blz 82-84, 89.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Uit Merseburg komen 1368 microfilms naar Huissen. In: Med. H.K.H. jrg 5 (1979/1980), blz 2, 4-8.

J.H.F. Zweers, De sectie bronneninventarisatie in de D.D.R. In: Med. H.K.H. jrg 5 (1979/1980), blz 300-304.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Studiereis naar archieven in het land van Kleef. In: Med. H.K.H. jrg 5 (1979/1980), blz 241-244.

E. Smit en J.H.F. Zweers, De studiereis naar Cesky Krumlov. In: Med. H.K.H. jrg 7 (1982), blz 155-158.

E. Smit, J.H.F. Zweers en W.J. van Baal, Tweede bezoek aan Staatsarchiv der D.D.R. in Merseburg. In: Med. H.K.H. jrg 9 (1984), blz 59-60