Histografie

J.H.F. Zweers, Egbert Hopp en Huissen. In: Med. H.K.H. jrg 2 (1976/1977), blz 152-158.

E. Smit, Willem Ermerins (1802-1850).
In: Med. H.K.H. jrg 4 (1978/1979), blz 11-13.

E. Smit en J.H.F. Zweers, De geschiedschrijving over Huissen. In: Med. H.K.H. jrg 5 (1979/1980), blz 69-83, 86-93.

H.W.J. Derksen, De krant als historische bron. In: Med. H.K.H. jrg 13 (1988), blz 91-92.

H.W.J. Derksen, Bibliografie van Huissen. In: Med. H.K.H. jrg 5  (1979/1980), blz 281-282.

J.H.F. Zweers, Bibliografie van Huissen opnieuw verschenen. "Zo boeiend als een telefoongids". In: Med. H.K.H. jrg 24 (1999) blz 36-37.