Agenda 

Dinsdag 31 juli 2018 Huissense Dag.
Zondag 12 augustus 2018 Zomerrondleiding.
Zondag 26 augustus 2018 Zomerrondleiding.
aterdag 1 september 2018 Boekenmarkt
Maandag 17 september 2018 Bijeenkomst met werkende leden
Dinsdag 2 oktober 2018 Herdenkingsbijeenkomst bombardement
Donderdag 8 november 2018 Ledenvergadering. Presentatie Bijdragen XXII