Piet Driessen (81) overleden

Op zaterdag 17 februari is Piet Driessen, actief lid van de Historische Kring Huessen en beheerder in het Stadsmuseum De Hof van Hessen, overleden. Voor de Kring en haar leden is dit een groot verlies.
Hoewel Piet zich er graag op liet voorstaan, dat hij geboren was in Doornenburg, was hij toch op de eerste plaats een markant Huissenaar. Hij was op vele terreinen actief. Van beroep was hij leraar geschiedenis aan de Titus Brandsma Mavo en het Olympuscollege in Arnhem-Zuid. Politiek was hij in Huissen vooral actief in de jaren ’70. Hij stond aan de wieg van de Huissense afdeling van de KVP en later het CDA. Enige jaren was hij lid van Provinciale Staten van Gelderland. Maatschappelijk was hij een zeer betrokken mens. Voor zijn voetbalclub Jonge Kracht was hij tientallen jaren de sturende kracht. Meer dan een halve eeuw was hij betrokken bij het Jongerenkoor Huissen-Stad, nu het Zangkoor Exotherm. Piet was bovendien initiatiefnemer van de Huissense Boekenmarkt en bij vele Huissense activiteiten ook een enthousiasmerende spreekstalmeester.
Binnen de Historische Kring Huessen was hij actief sinds 1985. In dat jaar werd hij bestuurslid en hij bleef dat tot 2011. Hij zette een stevige en deskundige sectie genealogie op poten. Vanaf het begin van zijn bestuurslidmaatschap zette hij zich vooral in voor het verkrijgen van huisvesting voor de Kring. Nadat in 1995 het Stadsmuseum De Hof van Hessen tot stand was gekomen, wierp Piet zich op als de coördinator en feitelijk werd hij in de loop der jaren de beheerder van het pand. Als zodanig ontving hij honderden gasten en vele enthousiaste verhalen, vaak gekoppeld aan de verwerving van weer nieuwe voorwerpen, waren het gevolg. Graag ontving Piet Driessen ook grote groepen scholieren in het gebouw en hij onderwees de kinderen dan in het Huissens dialect. Groepen volwassenen konden desgevraagd rekenen op een rondleiding door de stad Huissen met sappig en humoristisch commentaar. De laatste jaren voerde Piet ook de eindredactie over het kringperiodiek Mededelingen.
Het was al enige tijd duidelijk, dat de gezondheid van Piet te wensen overliet. Terwijl zijn geest nog volop bezig was met de toekomst, liet zijn lichaam hem steeds meer in de steek. Toch kwam zijn overlijden nog onverwacht. Het kringbestuur leeft mee met zijn vrouw Annie en zijn andere familieleden.

Op zaterdag 17 februari is Piet Driessen, actief lid van de Historische Kring Huessen en beheerder in het Stadsmuseum De Hof van Hessen, overleden. Voor de Kring en haar leden is dit een groot verlies.Hoewel Piet zich er graag op liet voorstaan, dat hij geboren was in Doornenburg, was hij toch op de eerste plaats een markant Huissenaar. Hij was op vele terreinen actief. Van beroep was hij leraar geschiedenis aan de Titus Brandsma Mavo en het Olympuscollege in Arnhem-Zuid. Politiek was hij in Huissen vooral actief in de jaren ’70. Hij stond aan de wieg van de Huissense afdeling van de KVP en later het CDA. Enige jaren was hij lid van Provinciale Staten van Gelderland. Maatschappelijk was hij een zeer betrokken mens. Voor zijn voetbalclub Jonge Kracht was hij tientallen jaren de sturende kracht. Meer dan een halve eeuw was hij betrokken bij het Jongerenkoor Huissen-Stad, nu het Zangkoor Exotherm. Piet was bovendien initiatiefnemer van de Huissense Boekenmarkt en bij vele Huissense activiteiten ook een enthousiasmerende spreekstalmeester. Binnen de Historische Kring Huessen was hij actief sinds 1985. In dat jaar werd hij bestuurslid en hij bleef dat tot 2011. Hij zette een stevige en deskundige sectie genealogie op poten. Vanaf het begin van zijn bestuurslidmaatschap zette hij zich vooral in voor het verkrijgen van huisvesting voor de Kring. Nadat in 1995 het Stadsmuseum De Hof van Hessen tot stand was gekomen, wierp Piet zich op als de coördinator en feitelijk werd hij in de loop der jaren de beheerder van het pand. Als zodanig ontving hij honderden gasten en vele enthousiaste verhalen, vaak gekoppeld aan de verwerving van weer nieuwe voorwerpen, waren het gevolg. Graag ontving Piet Driessen ook grote groepen scholieren in het gebouw en hij onderwees de kinderen dan in het Huissens dialect. Groepen volwassenen konden desgevraagd rekenen op een rondleiding door de stad Huissen met sappig en humoristisch commentaar. De laatste jaren voerde Piet ook de eindredactie over het kringperiodiek Mededelingen.

Het was al enige tijd duidelijk, dat de gezondheid van Piet te wensen overliet. Terwijl zijn geest nog volop bezig was met de toekomst, liet zijn lichaam hem steeds meer in de steek. Toch kwam zijn overlijden nog onverwacht. Het kringbestuur leeft mee met zijn vrouw Annie en zijn andere familieleden.

Piet Driessen leert kinderen Huissens 2016 Custom