Blek 

Nieuwe berichten van de HKH

Gearchiveerde artikelen kunt u hier vinden en oude Nieuwsbrieven hier


Huissen heeft z'n Zwaonenbord!

Een testpanel bestaande uit Bram, Luna, Maud en Tim heeft het nieuwe Zwaonenbordspel goedgekeurd en dus is het voor iedereen te kopen (op bestelling) bij het Stadsmuseum "Hof van Hessen". Het spel is ontwikkeld door Jeannette Eeuwes, Piet Driessen en gerealiseerd door Wim van der Schouw. De spelers gaan met de miniatuur Huissense zwaan op pad en proberen alle obstakels te ontwijken om zo snel mogelijk het doel te bereiken.


Over onze huisvesting

Midden in de onderhandelingen over de koop van Stadsmuseum De Hof van Hessen lijkt de Gemeente Lingewaard ineens de stekker er uit te trekken. Niet alleen wees de gemeente het tegenbod van de Historische Kring af, er werd ook meegedeeld, dat de Kring het pand nu helemaal niet meer kon kopen! Een merkwaardige gang van zaken. Nu maar hopen, dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze is opgediend. De Kring wil graag weer in gesprek met de gemeente, maar men is ook sterk gehecht aan dit pand. De pers had er in elk geval de handen vol aan


Kring begeleidt Kleefse bezoekers

Op zaterdag 25 juni a.s. komt een delegatie van ongeveer 45 bezoekers uit de stad Kleef naar Huissen. Zij zijn de gasten van de Gemeente Lingewaard, maar de Historische Kring Huessen draagt zorg voor de begeleiding. Kringleden zullen bij de ontvangst in het gemeentelijke documentatiecentrum een korte toelichting geven op de banden tussen de beide zwanensteden en na de lunch een rondleiding door Huissen verzorgen. Daarbij wordt ook de tentoonstelling “200 jaar Nederlands” in Stadsmuseum De Hof van Hessen bezocht.


Kinderen luisteren met open mond in Stadsmuseum

Meer dan 200 Huissense schoolkinderen luisterden afgelopen week met open mond naar de verhalen van burgemeester Pilgrim, een Huissens boertje en meester Driessen over het leven in Huissen in 1816.

Ter gelegenheid van het historische feit, dat op 1 juni 1816 Huissen door de koning van Pruissen aan de koning van Nederland werd overgedragen heeft de Historische Kring Huessen een tentoonstelling ingericht "200 jaar Nederlands" in het Stadsmuseum "Hof van Hessen".


Honderd voogdijkinderen in Huissen in 1938 volgens burgemeester Dony.

In 1938 antwoordde burgemeester Dony op een verzoek om ondersteuning van gezinnen, die een bestedeling hadden opgenomen en verzorgden, met de mededeling dat de gemeente 100 bestedelingen binnen haar grenzen had en er geen bijdrage meer af kon, want de gemeente zelf was armlastig.
Nu wil de sectie Genealogie van de Historische Kring Huessen wel eens weten of de burgemeester de waarheid sprak. Daarom vragen wij Huissenaren die in hun familie ook een bestedeling hadden om ons informatie te geven over hen bekende bestedelingen.


Nieuw oud nieuws van het Huissense voetbalfront

Tijdens het jubileumweekend van Jonge Kracht in Huissen is het tweede deel van de geschiedenis van de voetbalvereniging gepresenteerd.
Het boekwerk is geschreven door ere-voorzitter Piet Driessen en beschrijft de periode tussen 1965 en 1985. Het is het vervolg op "Van carbidlamp tot de rust", dat in 1985 werd uitgegeven.


Foto's Huusses Erfgoed op Facebook te bestellen

Veel van u zijn vriend van "Huusses Erfgoed" op Facebook en kijken met plezier, gezien de reacties, naar de oude foto's van Huissen die iedere dag door Joop Brons geplaatst worden.
De foto's komen uit het archief van de Sectie Beeld en Geluid van de Historische Kring Huessen.
Omdat er verzoeken komen om een afdruk van deze foto's te verkrijgen hebben wij daar een mogelijkheid voor geopend.
Dat kan via de site van de Historische Kring. Op de startpagina vindt u een link naar een elektronisch formulier.
Via dit formulier kunt u een foto bestellen en later afhalen aan de balie van ons museum "de Hof van Hessen


Transcripties van het St. Elisabethsconvent zijn ook te downloaden.

De woensdag 25 februari 2014 gepresenteerde transcripties van het Sint-Elisabethsconvent zijn ook als PDF-file te downloaden.
Bezoek hiervoor de downloadpagina.

De transcripties en de downloadmogelijkheid vind u onder "Over Huissen", "Geschreven bronnen"


Stadsmuseum op locatie

Al jaren gaan wij met ons museum en de Historische Kring Huessen de boer op om ons product aan de schoolmannetjes en -vrouwtjes te verkopen.
Dat doen wij o.a. door alle scholen gratis lid te maken van de Kring, rondleidingen te geven in de stad en het museum, in de school gastlessen te verzorgen en zo meer.