Blek 

Nieuwe berichten van de HKH

Gearchiveerde artikelen kunt u hier vinden en oude Nieuwsbrieven hier


Honderd voogdijkinderen in Huissen in 1938 volgens burgemeester Dony.

In 1938 antwoordde burgemeester Dony op een verzoek om ondersteuning van gezinnen, die een bestedeling hadden opgenomen en verzorgden, met de mededeling dat de gemeente 100 bestedelingen binnen haar grenzen had en er geen bijdrage meer af kon, want de gemeente zelf was armlastig.
Nu wil de sectie Genealogie van de Historische Kring Huessen wel eens weten of de burgemeester de waarheid sprak. Daarom vragen wij Huissenaren die in hun familie ook een bestedeling hadden om ons informatie te geven over hen bekende bestedelingen.


Nieuw oud nieuws van het Huissense voetbalfront

Tijdens het jubileumweekend van Jonge Kracht in Huissen is het tweede deel van de geschiedenis van de voetbalvereniging gepresenteerd.
Het boekwerk is geschreven door ere-voorzitter Piet Driessen en beschrijft de periode tussen 1965 en 1985. Het is het vervolg op "Van carbidlamp tot de rust", dat in 1985 werd uitgegeven.


Foto's Huusses Erfgoed op Facebook te bestellen

Veel van u zijn vriend van "Huusses Erfgoed" op Facebook en kijken met plezier, gezien de reacties, naar de oude foto's van Huissen die iedere dag door Joop Brons geplaatst worden.
De foto's komen uit het archief van de Sectie Beeld en Geluid van de Historische Kring Huessen.
Omdat er verzoeken komen om een afdruk van deze foto's te verkrijgen hebben wij daar een mogelijkheid voor geopend.
Dat kan via de site van de Historische Kring. Op de startpagina vindt u een link naar een elektronisch formulier.
Via dit formulier kunt u een foto bestellen en later afhalen aan de balie van ons museum "de Hof van Hessen


Transcripties van het St. Elisabethsconvent zijn ook te downloaden.

De woensdag 25 februari 2014 gepresenteerde transcripties van het Sint-Elisabethsconvent zijn ook als PDF-file te downloaden.
Bezoek hiervoor de downloadpagina.

De transcripties en de downloadmogelijkheid vind u onder "Over Huissen", "Geschreven bronnen"


Stadsmuseum op locatie

Al jaren gaan wij met ons museum en de Historische Kring Huessen de boer op om ons product aan de schoolmannetjes en -vrouwtjes te verkopen.
Dat doen wij o.a. door alle scholen gratis lid te maken van de Kring, rondleidingen te geven in de stad en het museum, in de school gastlessen te verzorgen en zo meer.