Schoolfoto's? Klasse!:

Van Franse school tot Huishoudschool

Huissen had net als alle steden in de middeleeuwen al een school, waar kinderen lezen, schrijven en rekenen konden leren. Maar daarna is er eigenlijk altijd weinig geweest. Toch wordt nu in Stadsmuseum “De Hof van Hessen” aandacht besteed aan het voortgezet onderwijs in Huissen. Daarbij worden de jaartallen 1670-1985 genoemd, maar eerlijkheidshalve moet worden opgemerkt, dat pas vanaf 1931 kinderen die van de lagere school kwamen in Huissen zelf terecht konden voor vervolgonderwijs.
Tegenover de stadskerk stond van 1448 tot 1812 in Huissen het Sint-Elisabethconvent. De zusters van dat klooster begonnen er in 1670 met een zogenaamde Franse School. Die was bedoeld voor meisjes uit de gegoede stand. Omdat katholiek onderwijs in Nederland destijds niet mogelijk was, kwamen de meisjes uit heel Nederland naar Huissen. Het schoolgebouw stond op het huidige Mariaplein. Van 1675 tot 1711 was er bij het klooster ook een Latijnse School. Jongens konden daar worden opgeleid voor toelating aan een universiteit. Die school werd nooit zo’n succes als de Franse School. Na de sluiting van het klooster waren er in Huissen in de negentiende eeuw in Huissen nog twee internaten, particuliere scholen eigenlijk. In 1870 sloot het laatste zijn deuren.
In het tuinbouwcentrum Huissen wilde de ABTB in de jaren ’20 van de twintigste eeuw graag een vakopleiding voor de tuinbouw. Die kwam er in 1931. Het schoolgebouw stond aan de Laak, de huidige Huismanstraat. Daar gingen vooral tuindersjongens naartoe, opmerkelijk genoeg vaak meer uit de omringende dorpen dan uit Huissen zelf. Bij de opening werd de helft van het schoolgebouw gereserveerd voor een “Landbouwhuishoudschool”. Daar konden meisjes in twee jaar tijds de huishoudelijke vaardigheden leren. Eigenlijk was de huishoudschool een veel groter succes dan de tuinbouwschool. In 1961 werd aan de Korte Loostraat een geheel nieuw gebouw geplaatst.
Vanaf 1950 was er in Huissen ook een ambachtsschool. Spoedig sprak men van LTS, Lagere Technische School. Honderden jongens leerden er hout- of metaalbewerking, vanaf 1968 ook andere technische vaardigheden.
Midden jaren ’60 werd “doorleren” populair. Steeds meer jongens en meisjes gingen naar MAVO of HAVO. Een poging om ook in Huissen een MAVO te vestigen mislukte. Daarom gingen grote groepen jongeren naar Arnhem(-Zuid) of naar Bemmel voor een vervolgschool. Door die ontwikkeling en steeds meer aanpassingen in het Lager Beroepsonderwijs moest de Tuinbouwschool in 1973 samengaan met een Landbouwschool in Bemmel. LTS en huishoudschool vormden in 1980 de scholengemeenschap Huissen. Door verdere fusies zijn de oude scholen opgegaan in een groter Lingewaards verband.
De tentoonstelling in de Hof van Hessen richt zich vooral op klassenfoto’s. Daarvan zijn er zo’n 120 bijeengebracht. Mensen kunnen zichzelf of oude bekenden terugvinden. Voor nog ontbrekende foto’s heeft de Historische Kring belangstelling. En wie een foto wil nabestellen, kan contact opnemen met dhr. E. Smit via de museumbalie. Het is leuk om oud-klasgenoten (ook van buiten Huissen) bij deze foto's te ontmoeten.

De tentoonstelling is te bezoeken tot het eind van dit jaar. Bezoekadres: Vierakkerstraat 39, 6851 BB Huissen. De entree bedraagt €. 1,50 per persoon (leden HKH en kinderen onder de 12 jaar gratis.) Contact Piet Driessen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoonnummer 026-3255058.

Huishoudschool 1967 1968 Assistentes Custom

Tuinbouwschool ansicht Custom

 

Tentoonstelling “200 jaar Nederlands”

In het stadsmuseum Hof van Hessen is vanaf zaterdagmiddag 20 februari 2016 een bijzondere expositie te aanschouwen. De Historische Kring Huessen opent om 14:00 u de deuren om aandacht te besteden aan het feit dat in 1816 de Pruisische enclaves in Gelderland werden overgedragen aan het Koninkrijk der Nederlanden.
In 2016 is een deel van het huidige Gelderland 200 jaar Nederlands. Het gaat daarbij om gebied dat meestal al vanaf de middeleeuwen bezit was van de hertogen van Kleef en later van de keurvorsten van Brandenburg en koningen van Pruisen. In de Betuwe gaat het om de stad Huissen, in de Liemers om de stad Zevenaar en de dorpen Oud-Zevenaar, Duiven, Groessen, Loo en Wehl. Eeuwenlang vormden zij enclaves in Gelders gebied.

De stad Huissen, met de omliggende Ambten Malburgen en Huissen, zijn dit jaar dus 200 jaar Nederlands. Aanleiding voor de Historische Kring Huessen om hierover een boeiende expositie in te richten. In de tentoonstelling wordt aandacht geschonken aan een deel van de voorgeschiedenis, een periode van 1795 tot 1815 met onderhandelingen, oorlogen en uiteindelijk de overdrachten in 1816 en 1817. Verder is te zien, wat er in Huissen zoal veranderde, zoals het verdwijnen van het Sint-Elisabethsconvent, de teruggang van de stadswaag en de positie van de ambtenaren. Zo kreeg Huissen in 1811 voor het eerst een veldwachter. Kortom een bijzondere periode voor Huissen. De expositie is tot 15 augustus 2016 te aanschouwen. Leden van de Kring hebben gratis toegang. Informatie over het museum is te vinden op www.Huessen.nl

 

Tentoonstelling 200 jaar Nederlands

De wapens van Huissen en Zevenaar

Tentoonstelling “Huissen en Pruisen”

In het Stadsmuseum “De Hof van Hessen” is vanaf 6 februari tot 1 juli de tentoonstelling “Huissen en Pruisen” te zien. Huissen hoorde van 1701-1806 en van 1813-1816 bij het Koninkrijk Pruisen. Volgend jaar is het dus 200 jaar Nederlands en dat zal dan ook op gepaste wijze worden gevierd. Het leek de tentoonstellingscommissie een goed idee om nu aandacht te geven aan de tijd, waarin de stad als enclave nog buiten Gelderland viel.

Het Pruisisch worden van Huissen gebeurde in 1701. Bijna een eeuw eerder was het Hertogdom Kleef, waartoe Huissen hoorde, bezit geworden van de Keurvorst van Brandenburg. Op 18 januari 1701 werd deze in Koningsbergen (Oost-Pruisen) tot Koning van Pruisen gekozen. Bij die gelegenheid werden de huizen in Huissen geïllumineerd. Met vetlampjes en lampionnen werden alle ramen verlicht. In werkelijkheid bleek het geen feest om Pruisisch te zijn: vele Huissense jongens werden gedwongen soldaat te worden in het almaar groeiende Pruisische leger. Verder stegen de belastingen en de in- en uitvoerheffingen. Dat was funest voor de welvaart van Huissen. De armoede nam snel toe. Met name op het Zand ploeterden honderden kleine tabaksboeren om het hoofd boven water te houden.
Toch bleken er ook nog meerdere inwoners in staat om een groter huis in de stad te bouwen. Het valt op, dat het beeld van de stad Huissen tot de Tweede Wereldoorlog veel gevels uit de achttiende eeuw toont. Maar evengoed moesten de geërfden van Huissen nog tot 1850 rente en aflossing betalen voor schulden gemaakt tijdens de oorlogen van de beroemde Pruisische koning Frederik de Grote (1740-1786).
Van dit alles wordt een overzicht gegeven. Omdat de huidige Huissenaren zelfs de namen van hun vroegere vorsten niet meer kennen, worden ook die alle vijf toegelicht in overzichten. Maar ook de rijke Huissense ambtsraad Gijsbertus Roijaards, wiens grafsteen tegenwoordig tegen de achtergevel van het museum staat, komt uitgebreid aan bod, want bij zijn huis in de Langestraat werden belangwekkende vondsten gedaan.

pruisen tent hof van hessen (Custom)

 

Klik op het plaatje voor een vergroting