OPEN BRIEF AAN DE BURGEMEESTER EN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE LINGEWAARD

Huissen, 5 oktober 2009
Geachte burgemeester, geachte leden van de raad,

U staat voor een belangrijke beslissing: de

...

Beeld en Geluid 2011
Medewerkers van Beeld & Geluid: Jan Kemperman, Gerard Nijhuis, Hennie Oonk, Theo Hegeman en Hans Hoen. (Ontbreekt Ruud Nijhuis) 
 
 

Jaarverslag 2012 van de sectie Beeld en geluid

Door: Gerard Nijhuis 
 
De
...

Jaarverslag Secties Genealogie en Educatie en verslag Museum 2012

Door: P.G.M. Driesen en dra J. Eeuwes

Genealogie

In 2012 heeft de sectie Genealogie in de maanden januari en februari een cursus

...

Expositie " 450-jaar Umdracht"

Op 23 Mei 2010 is in het Stadsmuseum "Hof van Hessen" aan de Vierakkerstraat in Huissen een expositie geopend ter gelegenheid van het feit dat het dit jaar de Umdracht

...

Expositie " 40 jaar Zilverkamp"

Op 27 september 2009 is in het Stadsmuseum "Hof van Hessen" aan de Vierakkerstraat in Huissen een expositie geopend ter gelegenheid van het feit dat het dit jaar 40

...

Huissense Umdracht 450 jaar

Aan de viering vanhet 450-jarig jubileum van de Huissense Umdracht wordt ook door de kring dit jaar de nodige aandacht besteed. Allereerst wordt door onze

...

Basisschool te gast bij HKH

Op woensdag 3 maart zijn 2 basisschoolklassen te gast in ons museum.
Zij spelen dan samen met de Kringfunctionarissen Piet Driessen en Jeanette Eeuwes een "historisch"

...

De Kring en de Centrumvisie (II)
Door Mr. W.P.C.G. Derksen

(overgenomen uit Mededelingen, 2009 nr 5, blz.155/156)

Uit gesprekken met betrokkenen en politici is mij gebleken, dat misverstanden

...

De Kring en de centrumvisie (I)
door Mr. W.P.C.G. Derksen
(overgenomen uit Mededelingen, 2009 nr 1, blz 12/13)

In het afgelopen najaar heeft de raad van de gemeente Lingewaard de centrumvisie

...

Uitnodiging ledenvergadering 15 april 2010

Het bestuur van de Historische Kring Huessen nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de ledenvergadering van de 'Kring' op donderdag 15 april 2010,

...