De allernejste Nejje Weg
Uit Mededelingen, jrg. 48, 2023, nr. 5

Dur Joop Brons

Ik kan mien de tied nog heuge’ da’k achter de grach’ bije’ gieng vange’. Diere’ opslütte’ ien ’n jampötje met ’n paor gäätjes ien de deksel… Ach, je wist nie’ bèter. Mor ’t geet mien eigenlijk um de plek: achter de grach’, ’n strook onland van de Gravekamp tot de Aoremse Poort, vol met boch’. Vur blage’ was ‘t ’n spöltuin. As kiend ha’j nog nie’ ien de gaote’ dat daor ’n weg zou komme’, en nie’ zo’n kleintje ok. Hoognodig netuurlik. Op dat moment was ’t hele centrum van Huusse’ ummers nog ’n durgaonde weg: zelfs de GTW-bus ree’ nog dur de Vierakkerstraot um bej de Aoremse Poort de ouwe diek op te gaon. ’t Was ’n drukte van belang ien de kom. Alles ree’ dur mekaor: éénrichtingsverkeer was nog niet ütgevonde’. En tusse’ al ’t snelverkeer ree’ Joop van de Kemp met zien grüntekar, getrokke’ dur ’n hitje. Ok melkboer Jan Bouwmeister kwam met perd en wage’. Petrolieboer Wouters gebrükte ’n bakfiets en grünteboer Remie douwde ’n handkar. En dink niet dat ‘r zoveul plek was ien de Langestraot en de Vierakkerstraot: iedereen had ‘r ok nog ‘s zien eige’ stüpke.

Ik wil mor zegge’ dat ’t altoos behelpe’ is gewès’ ien Huusse’. Mor terug nor achter de grach’. Al vrej snel wier die weg aongeleid, die dur de gemeente Stadswal wier genümd en die dur heel Huusse’ de Nejje Weg wier gedöp’. Echt druk was ’t nog nie’ medeen, mor ’t schelde wel ’n hoop gedoe ien de kom van Huusse’. De enige beveiliging die d’r ien de loop van de tied wier aongebrach’ waore’ ’n paor knipperbolle’, bej ’t krüspunt met de ouwe Nejje Weg, wat dan wer de Van Voorststraot was. Trouwes Achter de Gracht besteet nog steeds: mor dan as offciële naam. Tegenover de paoterslaon, wat dan wer gin offciële naam is.

D’r stoeng ien mien jeugd nog gin inkele flat aon de nejje Nejje Weg, dus wier d’r ok nie’ gemopperd over de herrie van vrachtwagens die d’r trouwes amper vurbejkwame’. Lawaai kwam dukker van tuinders die met hun trekkertje nor de veiling gienge’. Mor ok de blage’  klaagde’ nog niet, ok al was achter de grach’ weg as spöltuin. Speule’ ko’j ummers overal nog. Je kon stoepbande’ zonder gedurig onderbraoke’ te worde’ dur passierende auto’s. Je kon tolle’ zonder da’j bang mos’ zien dat de tol ’n duts ien ’n auto miek. Je kon messepötje speule’, zonder da’ d’r wat gezeid wier over da’j met ’n dolk op zak liep.

De tied is veranderd. Kiendere’ speule’ nauweliks mer op straot. En de hele Stadswal is ’n wal van appartemente’ geworde’. Bewoners näöle’ zo duk en hèvig over de verkeersherrie, dat de gemeente now prakkezier over ’n rondweg. Da’ wör dan wer de allernèjste Nejje Weg.

Wa’ te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

image001
De krüssing van de Ouwe Nejje Weg (Van Voorststraot) en de Nejje Nejje Weg (Stadswal, tegeswoordig Stadswal Noord).
Aon de plek van de benzinepompe’ van Veenhüs is nog ’t belang van de Van Voorststraot af te lèze’.
Laoter wiere’ aon de Stadswal neergezet en nog wer laoter aon de Nejje Diek.
Let ok op de knipperlichte’, die waorschouwde’ vur ’t zebrapad