De HKH is een ANBI-instelling

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.
Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI's. Er komen een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Daarvoor moeten wij onderstaande gegevens op de site publiceren.