De Kringbibliotheek in 2015

Door: Drs. Robert Melchers

Aanwinsten uit 2015

De Kringbibliotheek werd ook in 2015 weer voorzien van aanwinsten, zoals aankopen en schenkingen. De Kringbibliotheek werd rijkelijk bedeeld. Van de nieuwste aanwinsten mag een aantal boeken en publicaties zeker vermeld worden, vanwege hun betrekking tot Huissen, curiositeit of nut bij onderzoek. Dat doe ik hieronder en bedank daarbij alle schenkers namens de Kring.

Archeologie en voorwerpen

Riet Helsen schonk een zeer bruikbaar boek over speelgoed. Het boek heet Kinderdelijt. Middeleeuws speelgoed in de Nederlanden en is geschreven door Annemarieke Willemsen. Het gaat over kinderspeelgoed, dat afkomstig is van bodemvondsten en bekend is uit de kunst.

Fotoboeken

Ruim 50 bekende mensen uit Huissen zijn met mooie foto’s en persoonlijke beschrijvingen bijeengebracht in een nieuw boek. Het heeft als titel Humans of Huissen en is samengesteld door Hans Schmeinck en Susan Broekman. Hiervan werd een exemplaar aangeschaft.

Genealogie

Dr. E.B.H. (Eef) Hofs uit Zeist schreef het boek Uitgezwermd vanuit Ewijk. Van Biermans naar Bierman en Buurman. Eef Hofs schonk een exemplaar van zijn werk, als dank voor verleende hulp door de sectie genealogie. Het is een rijk beschreven, gedocumenteerd en geïllustreerd naslagwerk, dat interessant is voor Huissen vanwege de hier voorkomende familie Buurman.

Kerken en kloosters

De kerken van Huissen-Stad en Huissen-Zand komen uitgebreid aan bod in een mooi nieuw gedenkboek, getiteld: Mijn Kerk, mijn Levensbron! Gedenkboek over de zeven kerken van parochie De Levensbron. In dit werk, onder redactie van Michel Bongers, wordt de geschiedenis en het erfgoed beschreven van zeven parochiekerken. De publicatie is aangekocht door de Kringbibliothecaris.

Een andere aanwinst op de boekenschappen is het afschrift van de Kroniek van het Sint Elisabethsconvent, een klooster dat vroeger in Huissen stond. De groep “oud-schrift” van onze Kring heeft het oorspronkelijke handschrift getranscribeerd en overgezet in moderne letters.

Kleef

Clivio-Polis. Die Stadt Kleve im Jahre 1653 is een schenking van onze vrienden uit het Kleefse stadsarchief. Het boekwerk hebben we als dank voor de goede ontvangst van de archiefmedewerkers in 2015. Dit werk gaat over de stad Kleef, vroeger de hoofdstad van het land, waar Huissen bij hoorde. In Clivio-Polis wordt de stad afgebeeld en beschreven zoals deze er in 1653 uit zag.

Landschap

Park Lingezegen van plan tot park is ook een leuke aanwinst. De geïnteresseerde kan in maar liefst 108 pagina’s van alles zien en lezen over de 5 deelgebieden, het landschap, de archeologie, de historie, het ontwerp, de uitvoering, de natuur, de gebruikers en de toekomst van het park.

Pijpelogie en Tabak

De grootste schenking betreft een omvangrijke partij naslagwerken, boeken en boekjes, van ons Kringlid Theo Gerritsen. De onderwerpen zijn: pijpelogie (= de wetenschap rond kleipijpen), tabak, tabaksgebruik en rookcultuur.

Sociaal-economische geschiedenis

Emile Smit en Jan Zweers hebben een artikel geschreven over de druiventeelt in Huissen in het nieuwe jaarboek van stichting Tabula Batavorum. Daarom hebben we dat ook in huis. Het is getiteld Terugblik 16. Dames en heren, appels en peren en handelt over de fruitteelt in de Over-Betuwe.

Sportverenigingen

Ook de nieuwe uitgave van Piet Driessen kwam binnen. Op naar de Schalkshof gaat over de voetbalgeschiedenis van Jonge Kracht. Dit tweede deel behandelt de periode 1965-1985. Zie voor meer informatie over dit boek in de vorige Mededelingen, jaargang 40 (2015) nummer 5, bladzijde 184.

Boeken in museumwinkel

Een paar van de bovengenoemde boeken zijn te koop in onze museumwinkel. Het gaat om de reeds genoemde voetbalgeschiedenis van Piet Driessen en het jaarboek over de fruitteelt.

Doel, database en onderzoek

Het doel van de Kringbibliotheek is uiteraard ondersteuning bij onderzoek naar de geschiedenis van Huissen. De Kringbibliotheek telt thans 2541 ingeschreven publicaties. Deze zijn allemaal ingevoerd in de database van de Kringbibliotheek. Hierin bevinden zich boeken met de meest diverse onderwerpen over geschiedenis. Die geschiedenis heeft meestal direct of indirect met Huissen te maken. Onder de boeken bevinden zich heel nieuwe, maar ook oude en zeer zeldzame werken.

De Kringbibliotheek is geen openbare uitleenbibliotheek en heeft geen openingstijden.

Toch kan een geïnteresseerde een afspraak maken en op aanvraag werken inzien, bedoeld voor onderzoek t.b.v. geschiedschrijving over Huissen. Eventueel kan er, tegen een geringe vergoeding, wat gekopieerd worden. Op de Kringbibliotheek is een kopieermachine aanwezig. Er werd vorig jaar weer regelmatig gebruik gemaakt door scholieren, studenten, (amateur)historici en andere onderzoekers. Bent u, voor uw Huissense onderzoek of stamboomonderzoek, op zoek naar een speciaal boek? Dan kunt u een verzoek indienen op de website: www.huessen.nl