Jaarverslag 2019

Het afgelopen jaar stond in het teken van velerlei activiteiten, die door een vijftigtal vrijwilligers van de Historische Kring Huessen zijn gerealiseerd of in het jaar 2020 nog voortgezet worden. De realisatie van de “Mededelingen” in een nieuw jasje. Veel lovende woorden over het grotere formaat, overzichtelijker, mooie kleuren, meer aandacht voor actuele gebeurtenissen, gemakkelijk leesbaar. De redactie en de vormgever hebben een goede koppeling gevonden van een blad over de verenigingsactiviteiten en de resultaten van historische onderzoeken.De tentoonstelling “Huissen getroffen”, die vanaf september te zien is in het museum, heeft veel belangstelling. De unieke tentoonstelling geeft een indringend beeld weer van wat Huissenaren in de periode 1940 tot 1945 hebben meegemaakt. Er zijn vele foto’s te zien, zeldzame opnames over de evacuatie, originele documenten. In het oog springt het aantekeningenboekje van Eef Hoedt, die veel overledenen van het bombardement van 2 oktober uit de puinhopen gehaald heeft, maar helaas tijdens de evacuatietocht is overleden. De tentoonstellingscommissie heeft vele uren werk in de expositie gestoken, maar het resultaat mag er zeker zijn.In aansluiting op de tentoonstelling is de speciale uitgave van de Bijdrage, die geheel gewijd is aan de oorlogsverwoestingen, zeker te vermelden. Het boek “Verwoest en herbouwd Huissen” geeft een goed beeld van de verwoesting van Huissen door gevechten en bombardementen in de Tweede Wereldoorlog, afgezet tegen de huidige bebouwing. Jan Zweers heeft met behulp van de sectie Beeld en Geluid en de fotografen Henk van Eimeren en Wim Woudt, een inkijk gegeven in de geschiedenis van Huissen, waar veel mensen in Huissen weinig van weten.Het Jumbo-album “Huissen in beeld” heeft vele Huissenaren op de been gebracht. Voordat het boek in september in Huissen in de winkel kwam te liggen, heeft de sectie Beeld en Geluid met het uitzoeken van de foto’s, en Cor Neijenhuis en Emile Smit met het schrijven van de teksten en het controleren van de drukproeven, een mooi boek samengesteld. Vele Huissenaren wisten de weg naar de Jumbo te vinden om de plaatjes bij elkaar te sparen. Vele sociale contacten zijn er ontstaan en bevorderd. Na een eerste boek wilden velen meer boeken bij elkaar sparen. Er werd gespaard voor de kinderen, voor de kleinkinderen, voor broers of zussen, die niet meer in Huissen wonen, maar ook voor familieleden, die in het verleden geëmigreerd zijn naar Canada of Nieuw Zeeland. De twee ruilbeurzen werden druk bezocht, maar ook nadat de actie was afgelopen, weten velen de weg naar het museum te vinden om nog ontbrekende plaatjes te scoren. Zelfs in december zijn er nog boeken met de bijbehorende plaatjes verkocht.Om ook de eerste en tweede verdieping van het museum bereikbaar te maken voor bezoekers is er met name door Jan de Vries een bedrag bij elkaar verzameld van giften, sponsoring-bijdragen en een subsidie, waardoor op 14 december de traplift in gebruik kon worden gesteld. Weer een stap verder naar een volwaardig museum.De zomerwandelingen met acteurs waren dit jaar een groot succes. Bij twee wandelingen hebben in totaal ongeveer 100 mensen deelgenomen. Ook de stadswandelingen hebben regelmatig plaatsgevonden.In dit jaar is de hele ICT van het museum al grotendeels vernieuwd. Ruud Engelaar, Alfons Sijbers en Jeffrey Bremer zijn goed op weg om de secties en het bestuur te instrueren hoe te werken met de vernieuwingen van het ICT gebeuren. Behalve de aanschaf van de nodige hardware, zijn de medewerkers geïnstrueerd hoe om te gaan met de programma’s. Het programma Adlib is vervangen door Memorix, dat gebruiksvriendelijker en een stuk beter is voor het museum. Alle grote musea zijn al over naar Memorix.Maar alles staat en valt met een goede communicatie. Daarom is door Ruud Engelaar een structuurplan ontwikkeld, waarin duidelijk naar voren komt wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook is er een groep communicatie opgericht, waardoor er directe lijnen zijn naar de verschillende secties.Verder heeft de Historische Kring Huessen aan jaarlijkse terugkerende activiteiten als de Huissense dag, de boekenmarkt, en Huissen bij kaarslicht vele mensen nader kennis kunnen laten maken met het museum en de activiteiten, die door de Kring zijn ontplooid.
Ook de vele schenkingen aan het museum, van klein tot groot, zijn zeker het vermelden waard. In het bijzonder het sabel van Maasdam, dat door zijn kleinzoon is overhandigd voor een plaatsje in het museum.De vijftig werkende leden van de Historische Kring Huessen hebben zich in 2019 geweldig ingezet voor de Kring en het museum. Door de vele ontplooide activiteiten hebben we 75 nieuwe leden mogen verwelkomen, waardoor het totale ledenaantal van de  vereniging op 31 december 2019 tot 1005 leden is gestegen.

Joop Thissen