Jaarverslag 2020

Gelukkig hebben we de foto’s nog

Een verslag van het jaar 2020 door Emile Smit

Op zondag 4 januari 2020 vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst plaats van de werkende leden van de Historische Kring Huessen. Ik mag als voorzitter dan staande op de overloop van het Kringpand de mensen toespreken. Wetend dat ik dat jaar mijn termijn van vier jaar als voorzitter zou afronden, deelde ik de leden tevreden mee, dat het mij zo goed was bevallen, dat ik me graag voor een tweede termijn beschikbaar zou stellen. Ik heb gedurende het afgelopen jaar veel aan die woorden moeten denken. Het was bepaald geen groot genoegen om tot tweemaal toe te moeten besluiten om museum en werkruimten in het pand te sluiten. Anderzijds waren er toch nog veel dingen die het jaar ook voor de Historische Kring de moeite waard maakten. Er was een mooie tentoonstelling over de bevrijding, er werden prachtige filmpjes en andere zaken online gezet, er kwam een nieuw leesplankje, de voorraad artikelen in de museumwinkel werd aangevuld en ook online goed verkocht. En last but not least: Mededelingen kwam gewoon op tijd vijfmaal per jaar uit en werd ook trouw bij de leden bezorgd.

Een tegenvaller voor de Kring is, dat Ruud Engelaar vrij abrupt aankondigde te stoppen met zijn bestuurswerk. Hij was sectieleider van Beeld en Geluid en hij was binnen het bestuur verantwoordelijk voor de ICT. In deze merkwaardige tijd hebben we nog geen opvolger voor hem kunnen zoeken. Dus wie het leuk vindt om hetzij de ordening van de fotocollectie aan te sturen hetzij de ICT-afdeling: we hebben vacatures!

Niet heel onverwacht is ook Jan de Vries gestopt als penningmeester. Hij heeft ons nog een jaar na zijn voorgenomen vertrek uit de nood geholpen, maar per 1 januari 2021 was het toch wel genoeg. Op al onze oproepen kwam nooit een nieuwe kandidaat. Dus ook het penningmeesterschap is op dit moment vacant. Gelukkig heeft Wim van Baal, die jarenlang het secretariaat vervulde, toegezegd ons voorlopig uit de nood te helpen door het penningmeesterschap waar te nemen.

Ook heeft Anne Driessen, die al jarenlang ons ledenbestand beheert en voor de verzending van Mededelingen zorgt, beloofd ons bestuur te komen versterken. Natuurlijk zouden we moeten wachten tot we de waarneming door Wim en het bestuurslidmaatschap van Anne door de ledenvergadering konden laten bevestigen. Maar ieder weet, hoe de tijd is en ik kan me niet goed voorstellen, dat iemand van de leden er moeite mee heeft, dat we beiden al laten meedraaien in het bestuur.

Wat er dit jaar kan worden gedaan en wanneer het plaats vindt? Wie het weet mag het zeggen. We laten de jaarplanning nog maar even wachten tot het volgende nummer. Intussen is het een schrale troost, dat wij niet de enigen zijn die activiteiten missen. De gilden weten niet eens, of ze in juni de stad mogen verdedigen tegen de onvermijdelijke Gelderse aanval. En wat dacht u van het Huissens carnaval? Vorig jaar werd de optocht uitgesteld vanwege hevige storm en dit jaar vanwege de lockdown. Maar gelukkig hebben we als Kring het verleden ter beschikking. We hebben de plaatjes nog!