Jaarverslag 2021 Historische Kring Huessen

Door Joop Thissen

Waar het jaar 2020 mee eindigde, begon het jaar 2021 weer opnieuw met alle perikelen rondom het coronavirus.
De eerste acht maanden van 2021 bestonden voornamelijk uit het afblazen of uitstellen van allerlei activiteiten, die de Historische Kring Huessen wilde organiseren.
We moesten de nieuwjaarsbijeenkomst, de bijeen- komst met de werkende leden, de voorjaarsleden-vergadering, de zomer rondleidingen met acteurs, het deelnemen aan de boekenmarkt en in decem-ber Huissen bij Kaarslicht noodgedwongen afge-lasten.
De opening van de tentoonstelling van de Huissense Gilden konden we gelukkig uitstellen naar een later tijdstip in het jaar 2021.
Het museum is tweemaal een periode gesloten geweest.
Maar wat is in het jaar 2021 wel allemaal gelukt?
In de eerste plaats zijn er vijf heel mooie "Mededelingen" verschenen. In juli mochten we weer open en konden we genieten van een tentoonstelling over de Huessense Gilden.
Ook de onthulling van het infopaneel Arnhemse Poort in september was een geslaagde activiteit.
Verder konden de bijeen-komst voor werkende leden in oktober en de najaarsledenvergadering van 10 november doorgaan.
Op de najaar sledenvergadering zijn de benoemingen van een aantal bestuursleden bevestigd.
Het bestuur van de Historische Kring Huessen is met negen personen een voltallig bestuur.
Ondanks dat de werkende leden niet vaak in het museum aan de slag konden is er veel werk verzet.
De bestuursvergaderingen, de vergaderingen van de tentoonstellingscommissie en andere bijeenkomsten ten behoeve van het museum zijn door Zoomvergaderingen via de computer gehouden.
De webshop op de site van de Historische Kring is vele malen bezocht om een bestelling te doen uit de winkel van het museum.
Wanneer je in Huissen woonde, werd het gratis thuisbezorgd.
Ook konden we in het afgelopen jaar veel aanwinsten en schenkingen voor het museum in ontvangst nemen.
Enkele voorbeelden hiervan zijn een fraaie penning van graaf Otto II van Gelre, een verzilverde vork, diverse documenten uit de Tweede Wereldoorlog, een schilderij (Winterlandschap, een gezicht op Huissen) geschilderd door Cor Melchers en doktersattributen afkomstig uit de nalatenschap van dokter G. van Delft. 
Ook ontvingen we twee bijzondere stukken die als bruikleen in het museum mogen worden ge plaatst, namelijk het stadszegel van Huissen uit het jaar 1680 en het draagteken van de Garde Champêtre, gedragen door de eerste Huissense veldwachter.
In oktober 2021 is de tentoonstellingscommissie aan de slag gegaan om de vaste expositie in het museum te herstructureren.
De plannen hiervoor zijn inmiddels al in een vergevorderd stadium. We hopen dat we de plannen binnen enkele maanden kunnen realiseren.