Jaarverslag 2022 Historische Kring Huessen

Door Joop Thissen

In januari 2022 zaten we nog midden in de derde lockdown, waardoor het stadsmuseum Hof van Hessen voor de derde keer gesloten was! Gelukkig konden we vanaf 1 februari weer open. Maar... we hadden toen nog geen enkel vermoeden dat we aan het einde van 2022 in een energiecrises terecht zouden komen.
Om te voorkomen dat ons geld op zou gaan aan de uit de pan gerezen gas en stroomkosten, besloten we het museum per 15 november 2022 beperkt open te stellen (alleen op vrijdag, zaterdag en zondag). Dit tot en met 31 maart 2023.
In 2022 is door de werkgroep Herinrichting hard gewerkt aan de plannen om de vaste expositie in de grote zaal een ander aanzicht te geven. Die plannen kwamen er, de uitvoering heeft echter enige vertraging opgelopen. We hopen nu in 2023 aan de ideeën uitvoering te kunnen geven.
Voor de wisselexposities hebben we gebruik gemaakt van één ruimte op de eerste verdieping.
De eerste wisseltentoonstelling werd zonder enige ceremonie op 8 februari geopend. Het was een expositie van "geschilderde herinneringen aan Huissen" met als titel "Uit de kunst". Hierbij waren olieverfschilderingen, potloodtekeningen en aquarellen te zien.
Aan het einde van het jaar is de tentoonstellingsruimte ingenomen door de expositie "De hele santekraam". Er zijn behalve allerlei religieuze afbeeldingen, wijwaterbakjes en prenten uit het "rijke roomsche leven", ook bijvoorbeeld rozenkransen en grote beelden te zien.
Veel activiteiten hebben in 2022 wel weer kunnen plaatsvinden. Zo zijn er talrijke rondleidingen verzorgd door de deskundige rondleiders van de Historische Kring Huessen.
Ook weten schoolklassen steeds meer hun weg te vinden naar het museum Tevens is er op scholen uitleg gegeven over de Tweede Wereldoorlog en dan met name over hoe Huissen getroffen is door het oorlogsgeweld.

De zomer wandelingen met acteurs op 14 en 28 augustus (thema "Het Smokkelnest Huissen") waren een groot succes. Ondanks de hitte hebben velen kunnen genieten van de rondleidingen.

Op de Huissense dag hebben we voor onze begrippen een goede omzet gedraaid. Ook op de boekenmarkt zijn er veel boeken verkocht.

De werkgroep Communicatie heeft in 2022 verschillende werkgroepen, die bij de Historische Kring Huessen/ museum Hof van Hessen werkzaam zijn, wat meer in het daglicht gesteld. Over iedere bezochte groep is een verslag gemaakt dat in het tijdschrift Mededelingen te lezen was. Ook heeft de werkgroep Communicatie via de pers haar best gedaan om mensen te interesseren voor de Historische Kring Huessen. Een goed voorbeeld van waarbij dat lukte is de werkgroep Transcriptie, waarvoor zich een aantal nieuwe mensen hebben aangemeld.

Wat betreft de actualiteit van 2022 hebben we in de Mededelingen verhalen en foto's gepubliceerd over de Aloysiusschool die eindelijk na vele jaren gesloopt is. De opgravingen na de sloop hebben verrassende resultaten opgeleverd. Met als klap op de vuurpijl natuurlijk de vondst van de vijfhonderdponder. We zijn overigens zeer benieuwd naar het nog te verschijnen opgravingsrapport van de archeologen!

Ook werd de Historische Kring in 2022 weer verblijd met aanwinsten en schenkingen. Het varieerde van bidprentjes, foto's, oude ansichten, documenten, tot boeken en objecten. Zo werden bijvoorbeeld ook uit verschillende nalatenschappen aanwinsten verkregen.

Wanneer we terugkijken op 2022 kunnen we de conclusie trekken dat er door alle vrijwilligers van de Historische Kring Huessen weer veel tot stand is gebracht.