Jaarverslag 2016

Al terugkijkend op een bepaald jaar denk je al snel ‘dit was geen onaardig jaar’, of ‘wat een rotjaar’, maar bij 2016 lijkt mij deze categorisering niet op te gaan. Zwaar negatief (om het maar netjes uit te drukken, woorden met een o-klank zijn hier meer op hun plaats) waren de perikelen rond de aankoop van het pand. Het vraagbedrag van de gemeente vonden wij te hoog, iets wat we naar onze mening goed konden onderbouwen, maar in plaats dat we de onderhandelingen konden gaan beginnen, sloeg de gemeente de deur keihard dicht in ons gezicht. Het was alles of niets voor de gemeente en het werd – helaas, helaas – dus niets. De hele verkoop was van de baan en wij zaten met de kater en met de vraag ‘wat nu?’. De huur was opgezegd en in theorie zouden we binnen een half jaar op straat kunnen staan. Gelukkig werd ook nu de soep niet zo heet gegeten en zoals iedereen nu weet is het hele verkoopverhaal met een sisser afgelopen. Toch, wij hebben er onnoemlijk veel tijd en energie in moeten steken: aparte bestuursvergaderingen, speciale ledenraadplegingen, nieuwe commissies, een extra nummer van Mededelingen, talrijke mensen gesproken voor steun en inspiratie, sponsors warm gemaakt, deskundige hulp ingeroepen, berekeningen gemaakt en onderhandelingsstrategieën opgesteld, een pr-offensief begonnen en dan zal ik vast nog wat vergeten zijn.

Kortom, onnoemlijk veel tijd en energie ging in de aankoop zitten, tijd en energie die je dus niet aan andere zaken kunt besteden en zo kom ik bij de reden waarom ik 2016 al met al toch niet zo’n slecht jaar vond. Want als Kring gingen we als een speer. Ik heb even gekeken wat we alleen al als bestuur hebben georganiseerd in 2016 en dit viel me bepaald niet tegen, zeker als je bedenkt dat er halverwege 2016 een belangrijke bestuurswisseling plaatsvond. Wilfried Derksen gaf het stokje door aan Emile Smit en Frans Pauwelsen aan Jan Zweers. Zoals gewoonlijk hadden we een voorjaars- en najaarsbijeenkomst, dit maal gewijd aan resp. het Pruisische Huissen en het huis van Jeanette van Nigtevegt in de Langestraat, maar 2016 was ook het jaar waarin we herdachten dat 200 jaar eerder Huissen bij Nederland kwam (of andersom, zoals verschillende Huissenaren het stelden). Aan deze overdracht hebben we als Kring veel aandacht besteed. Uiteraard was er een tentoonstelling in het Hof van Hessen, verder organiseerden we rondleidingen met ‘re-enactments’ (het naspelen van historische gebeurtenissen), bezocht ongeveer de helft van de Huissense basisschoolleerlingen ons museum en ontvingen we op 25 juni een grote groep Duitsers die behalve op een deskundige begeleiding van de Duitssprekende bestuursleden, ook konden aanschuiven bij een royale lunch, verzorgd – jawel – door de gemeente Lingewaard. Veel belangstelling trok ook de lezing van Emile Smit over de overgang van Huissen naar Nederland. Natuurlijk lieten we de kans niet lopen om ook een ‘Bijdrage’ te besteden aan de overdracht. Huissen was niet de enige Pruisische enclave in Gelderland die in 1816 naar Nederland overging en zo werd het idee geboren om een gezamenlijk boek te presenteren over al deze enclaves, hun geschiedenis en hun overdracht. Onder leiding van ‘onze’ Emile Smit werd het een prachtig boek en de complimenten stroomden binnen. Gezien de vele partijen die moesten samenwerken lukte het helaas niet om het boek al in 2016 uit te brengen, pas in maart 2017 lag het in de boekhandel.

Wellicht vindt u het wat veel borstklopperij van het bestuur – dit stuk is tenslotte geschreven door een van hen -, maar ik meen oprecht dat we veel en goed werk hebben verricht en dat mag ook worden gezegd. Want naast de bestuursvergaderingen, de aankoopperikelen, de lezingen en ‘1816’, waren we ook present op de boekenmarkt, de Bemmelse vrijwilligersmarkt en bij de bijeenkomsten van het Historisch Platform, het onderling overleg van de historische verenigingen in de gemeente Lingewaard. Verder namen we deel aan de werkgroep ‘klompenpad’, een wandelroute door de Huissense uiterwaarden. Of het pad er ooit komt is zeer de vraag, maar de initiatiefnemers van het pad, naast ons Mea Vota en Lingewaard Natuurlijk, werken er hard aan. Gelukkig waren we niet de enigen die zich met volle overgave voor de Kring inzetten. Integendeel! De sectie Beeld & Geluid bijvoorbeeld heeft in 2016 zo’n duizend (!) videobanden uit de nalatenschap van Gerrit Meeuwsen gedigitaliseerd. Monnikenwerk kan ik u verzekeren. De sectie beschikt ondertussen over zoveel beeldmateriaal dat nieuwe kastruimte noodzakelijk werd. En wat te denken van Piet Driessen en Jeanette Eeuwes die naast hun vele werk voor Mededelingen er telkens weer in slagen om met een typisch Huissens hebbedingetje voor de dag te komen. Het ‘zwanenbord ’ - hun Huissense variant op het aloude ganzenbord – was ondanks de prijs van €25,- binnen een mum van tijd uitverkocht. De museumcommissie wist in 2016 weer twee tentoonstellingen te organiseren, naast de bovengenoemde expositie over 1816, ook een tentoonstelling met oude klassenfoto’s van de middelbare scholen in Huissen. Het liep storm. De sectie archeologie heeft veel werk verzet in Loovelden. Door dit gebied liep de oude Romeinse grens, de limes en de sectie heeft het plan opgevat om deze grens zichtbaar te maken in de nieuwe woonwijk. De sectie genealogie kreeg ook dit jaar weer ‘schoenendozen’ vol met bidprentjes en andere gegevens binnen, zelfs een doos uit Australie!. Momenteel heeft de sectie de gegevens van zo’n zeventigduizend mensen in hun computer zitten, maar meer gegevens zijn altijd welkom. ‘Bronnen’ heeft een begin gemaakt met het digitaliseren van de oudere jaargangen kranten en tijdschriften (de nieuwere deden ze al). Als u de dossierkasten volgestouwd met krantenartikelen ziet, dan weet u dat het woordje ‘monnikenwerk’ ook hier van toepassing is. Overigens kunnen ze nog goed mensen gebruiken bij deze sectie. De sectie heemkunde heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op avondactiviteiten als ’het Huuses dictee’, en niet zonder succes. In de toekomst wil men echter meer de boer op om verhalen en spullen te verzamelen. Het vermelden waard is dat Theo Gerritsen zijn uitgebreide verzameling pijpen aan de Kring heeft geschonken. De transcriptiegroep tenslotte, doet wat zij altijd al heeft gedaan, het leesbaar maken van oude teksten. Het woord ‘monnikenwerk’ is al een paar keer gevallen, maar misschien komen zij het dichtst in de buurt van de oorspronkelijke betekenis.

Met een kleine duizend leden en een redelijk bezoekersaantal mogen we als vereniging zeker niet klagen en dat doen we ook niet. Toch zal het niet meevallen om de duizend te handhaven. Ook Huissen vergrijst. De bezoekersaantallen handhaven zal voor 2017 niet lukken. In het Hof van Hessen is asbest gevonden en in sommige ruimtes achtte de inspectie de situatie zo ernstig dat deze ruimtes onmiddellijk werden gesloten. We kunnen nu bijvoorbeeld niet meer bij de meterkast komen en kunnen dus ook niet meer de temperatuur bijstellen. Belangrijker is dat ook in het dak asbest is verwerkt en dus een uitgebreide renovatie van het dak noodzakelijk is. Gelukkig voor ons zijn de kosten van deze renovatie voor de gemeente. Bezoek ontvangen zal echter lastig worden.

Ruud Vermaas