Algemeen


J.H.F. Zweers en E.J.Th.A.M.A. Smit, Geschiedenis van Huissen in kort bestek. Huissen/Tiel, 2000.

Redactie, Rectificatie. In: Med. H.K.H. jrg 25 (2000), blz. 105.Betreft een reactie op een foto in bovenstaande publicatie.

A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. (13 dln) Gorinchem, 1839-1851. (facsimile Zaltbommel, 1976-1980)
Deel 5 blz. 885-887:  Huissen
Deel 7 blz. 614:         Malburgen.

Erna Adelmeier, Im Spiegelbild des Klever Schwans. In: Kalender für das Klever Land auf das Jahr 1963, Kleve, 1962. blz. 50-56.

H.W.J. Derksen, In het spiegelbeeld van de Kleefse zwaan: "Huissen". In: De Gelder­lander van 11 december 1962.

R.F.P. de Beaufort en Herma M. van den Berg, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III De provincie Gelderland. Eerste stuk het Kwartier van Nijmegen onderdeel: De Betuwe benevens o.m. de graafschappen Buren en Culem­borg. ’s-Gravenhage, 1968.
Blz. 285-295:                            Huissen
Blz. 278-279:                            Klok van het St. Elisabethsconvent in de R.K. kerk te Driel.

Thom Breukel, Atlas van gekke plekken in Nederland. Over bronnen, bomen en bergen. Z.p., 2001.
Blz. 40, 43-44:                          Huissen.
(Zie voor een recensie van dit boek:  Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 18-19).

De Canon van Lingewaard. Lingewaard, 2009.
Hierin verschillende vermeldingen van Huissen.

H.W.J. Derksen en J.H.F. Zweers, Huisen en Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 67-68.

H.W.J. Derksen, Kent Uw Heem. In: De Nieuwe Koerier van 17, 24, 31 januari; 7, 14 februari; 7, 14 en 21 maart 1942.

H.W.J. Derksen, Notities rond een "apart volk". In: De Gelderlander van 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 en 21 april 1959. (Gedeeltelijk opnieuw gepubliceerd in: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 129-133).

Dorpskern. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 145. Uit: De Nieuwe Koerier van 18 september 1991.

W. Ermerins, Den uitslag mijner nasporingen. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 14-16.

E. Smit, Commentaar op "Den uitslag mijner nasporingen". In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 17-18.

J. Gazenbeek, Uit in Gelderland. Arnhem, 1961.
Blz. 155-157:                            Huissen.

R.H. Graadt Jonckers, Huissen eene stad des vredes, benevens de nieuwste en oudste kunstweg in Neêrland. Dordrecht, 1856. (facsimile: Huissen, 1977).

E.J.Th.A.M.A. Smit, "Huissen, eene stad des vredes". (Commentaar). In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 132-134.

E.J.Th.A.M.A. Smit, Graadt Jonckers corrigeerde “Huissen eene stad des vredes”. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 151-152.

Hans Hoen, Hans Maters & Hans Wienk, Wandelend door de kom van Huissen. met foto’s en verhalen. Huissen, 2013.

Hans Hoen & Hans Wienk, Over het Zand. Met foto’s en verhalen. Huissen, 2016.

Hoeveel  kun je van Huissen houden? In: Med. H.K.H. jrg.43 (2018), blz. 143.
Betreft o.a. een tatoeage van een Huissense zwaan.

A.R. Hol, De Betuwe. Leiden, 1957. (facsimile: Arnhem, 1976.)
Hierin verschillende vermeldingen van Huissen.

E. Hopp, Kurze Beschreibung des Clevischen Landes, nebst angehaenckter Genea­logie der Grafen und Herzogen desselben, ... Kleef, 1655. Wesel/Eisen­nach, 1781². (facsimile Kleve, 1976).
Blz. 37-39:        Huissen
Nederlandse vertaling: Nijmegen, 1783.
Blz. 54-56:        Huissen

Huissen een merkwaardig oud stedeke. In: De Gelderlander van 5 mei 1933.

H.W.J. Derksen, Niet alleen aan deze zijde… In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 106.
Beschrijving van Huissen uit 1947.

Huissen. Een merkwaardig stadje in de Over-Betuwe. Z.p.,z.j. (1948)

Huissen 700 jaar Stad. Magazine. Huissen, 2014.

Huissen nam een voorname plaats in Gelderland in. In: De Nieuwe Koerier van 31 juli 1970.

De Huissenaar. In: Huissen (Gld) 600 jaren stad. Huissen, 1948. blz. 55-56.

Huissen urbs antiqua fuit. Huissen, 1938.

Th.H. Janssen, De geschiedenis van Huissen. (Van nederzetting tot stad). In: De Huessense Stemband. Uitgave van het Huissens Mannen­koor. jrg. 2 (1993), no 1, blz. 6-8.

Th.H. Janssen, Huissen, 't stadje van de zwaon. In: 6e Nationaal verkeersgroepen voetbaltoernooi. Drachten, 1981. blz. 11-14.

J.W.J. Huissen een oude stad met heel veel moed. In eer en glorie herleven oude tijden. In: Gelders Dagblad van 17 december 1931.

M. Kers, Praktische Gids voor Tochtjes in Nederland en Vlaanderen. Utrecht, 1982.
Blz. 70:    Huissen en zijn "roerige geschiedenis".

J.A.W. Kessels, Kent U Gelderland ook ? Zeist, 1965.
Blz. 109:                    Huissen.

Een klein stadje met een groot verleden (Huissen) In: Kampioen. jrg. 63 (1948), blz. 130.

Korte geschiedenis van Huissen. In: Een kennismaking met Huissen. Huissen, 1990. Vouwblad

H. Kuper, Een stukje historie. In: De Nieuwe Koerier van 15 juni 1977.
Betreft Malburgen.

K. ter Laan, Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Neder­land. Den Haag, 1968.
Blz. 192:                       Huissen
Blz. 257:                       Malburgen
Blz. 499:                       't Zand

Historisch dorp Malburgen. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 145, 157.

R.J.H. Melchers, De ligging van kerk, burcht en Tolhuis te Malburgen. In: Med. H.K.H. jrg 23 (1998), blz. 17-23.

H.W. Martens en H.W.J. Derksen, Huissense Verkenner - Huissense Gids. Huissen, 1939.

G.J. Mentink en J. van Os, Over-Betuwe: Geschiedenis van een polderland (1327-1977). Zutphen, 1985.
Hierin talrijke vermeldingen betreffende Huissen.

S. Oedin, Het wezen van de Huissenaar. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 144-145.

Onzinnigheden over Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), no 1, blz. 10; no 2, blz. 13; no 3, blz. 10, 14, 16 en 20; jrg. 3 (1977/1978), blz. 83, 119; jrg. 5 (1979/1980), blz. 107; jrg. 7 (1982), blz. 106, 171; jrg. 8 (1983), blz. 31, 54;  jrg. 11 (1986), blz. 185; jrg. 12 (1987), blz. 84; jrg. 18 (1993), blz. 73; jrg. 24 (1999), blz. 24-30, Jrg. 24 (1999), blz. 133; jrg. 18 (2001), blz. 18-19 (betreft: Thom Breukel (betreft: Thom Breukel, Atlas van gekke plekken in Nederland. Z.p., 2001, blz. 40,43-44) jrg. 29 (2004) blz. 54.

Opstandig Huissen. In: Huissen 700 jaar Stad. Magazine. Huissen, 2014, blz. 7.

Derk Jan Prins, Historische Huissen op het WorldWideWeb. In: Med. H.K.H. jrg 35 (2010), blz. 27-28.

J. van Remoortere, Dwars door Nederland. z.p., z.j.

Reisboek voor de Provincie Gelderland. Arnhem, 1953.
Blz. 303-306:   Huissen.

E. Smit, Huissen of Huussen? In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 87-89.

Waarom heet Huissen Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 111.
Snipper.

Emile Smit en Cor Neijenhuis, Huissen in beeld. Onze mooie stad en de regio samengevat in historische beelden en teksten. Z.p., z.j. [2019].

E.J.Th.A.M.A. Smit (red), Canon van de Huissense geschiedenis (Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen XVII). Huissen, 2009. 

Toeristisch Huissen (1932). In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz.24-26.

R.C. Tonk en E.J.Th.A.M.A. Smit, Een korte geschiedenis van Het Zand. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 20-26.

J.S. van Veen, Geldersche plaatsnamen. In: B.M. Gelre XII (1909), blz. 461-473.
Blz. 468:           Huissen

J.S. v. V[een], Huussen in betrekking tot Gelderland. In: B.M. Gelre deel XXIX (1926), blz. 73-74.

J.S. van Veen, Huussen - Huissen. In: B.M. Gelre XXXVI (1933), blz. 143.

Willem de W[ael], Historische krabbels over Huissen (1). In: De Gelderlander van 1 april 1940.

J. Willems, Mooie plekjes in de Oost-Betuwe. z.p., 1982.
Blz. 50-67:    Huissen (Vlote Bloem, Gelderse Gevel, preekstoel, Dominicanenklooster, Looveer, opgravingen, Arnhemse Poort).

Jan Zweers. Huissen-Stad nu. Stadt Huissen heute. In: Emile Smit en Leen den Besten [red], Grenspassages. Het Gelders-Kleefse grensgebied voor en na de grensdeling van 1816-1817. Grensgänge. Das geldrisch-klevische Grenzgebiet vor und nach der Grenzregulierung von 1816-1817. Tiel, 2017, blz. 156-157.

Jan Zweers, Huissen-Zand nu. Huissen-Zand heute. In: Emile Smit en Leen den Besten [red], Grenspassages. Het Gelders-Kleefse grensgebied voor en na de grensdeling van 1816-1817. Grensgänge. Das geldrisch-klevische Grenzgebiet vor und nach der Grenzregulierung von 1816-1817. Tiel, 2017, blz. 158-159.

Jan Zweers, Malburgen nu. Malburgen heute. In: Emile Smit en Leen den Besten [red], Grenspassages. Het Gelders-Kleefse grensgebied voor en na de grensdeling van 1816-1817. Grensgänge. Das geldrisch-klevische Grenzgebiet vor und nach der Grenzregulierung von 1816-1817. Tiel, 2017, blz. 160-161.

J.H.F. Zweers, Historie in straatnamen. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 63-66.

J.H.F. Zweers, Het "Historischer Bericht von der Stadt Huijssen" uit 1722. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 134-147.

J.H.F. Zweers, Een historische Nachricht  over Huissen uit 1724. In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 160-163.

J.H.F. Zweers, Huissens historie in steen. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz.  14, 15-17.

J.H.F. Zweers en E.J.Th.A.M.A. Smit, Geschiedenis van Huissen. In kort bestek. Bijdragen tot de Geschiedenis van Huissen. Huissen, 2000.

Rectificatie. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 105.
Betreft een rectificatie van een foto in de eerste druk van bovenstaand boek.