XV.A. Geologisch

Bodemkaart van Nederland. Toelichting bij de kaartbladen 40 West Arnhem en 40 Oost Arnhem. Wageningen, 1975.

Aardbeving In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 166.

Jan Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen (7 dln.). Franeker, 1995-2019.

Deel 2:          blz. 447, 517, 580

Deel 4:          blz. 184, 510, 512

Deel 5:                 blz. 352,367,436,438,470-471,514,518-519,530,536,559,572,584,586,593,596,600, 604, 609-610,612,624-  626, 687,695, 706, 726,791, 808

Deel 6:                 blz. 18,37, 83, 351,362, 363, 365, 369, 385, 386, 646, 896

Deel 7:                 blz. 58, 301, 870.

J.H.F. Zweers, Wat een weer (weerberichten uit de eerste helft van de 18e eeuw). In: Med. H.K.H. jrg 26 (2001), blz. 32-34, 73-75, 91-93, 143-144, 172-173.

R.J.H. Melchers, Waaienpark-plan actueel. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 21-22.

Recepten voor een luisterrijk wielenlandschap. Z.p., 2006.