Archief

L.P.L. Pirenne [red], De Rijksarchieven in Nederland. (2 dln). ’s-Gravenhage, 1973.
Blz. 340, 356, 357, 359, 364, 365, 368, 373, 378:                Huissen.

L.M.Th.L. Hustinx (red., e.a.), Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland. Deel II. De archieven in Gelderland. Alphen aan den Rijn, 1979.
Huissen (zie register blz. 269).

G. Verbeek (e.a.), Gelders archievenoverzicht. Zutphen, 1995.
Huissen (zie register blz. 512).

Friedrich Gorissen, Urkunden und Regesten des Stiftes Monterberg. Kleve, 1989.
Hierin verschillende vermeldingen over Huissen.

P.N. van Doorninck, Inventaris van het oud archief van het kasteel Ampsen. Haarlem, 1897.
Reg. 273-374:                         Henric van Huessen en de stad Huissen (1458-   )

D.P.M. Graswinckel, Het oud-archief der gemeente Arnhem. Arnhem, 1935.
Huissen in:                             Inv. nr 2413, 4680-4682;
Reg. nr 145, 1293, 1345.
Brieven nr 265, 274, 289, 294, 519, 520, 525, 566, 572, 591, 592, 602, 640, 646, 680, 970, 980.

J. Loef, Het archief van de Commanderij van St. Jan te Arnhem. 's-Graven­hage, 1950.
Huissen in:                             Inv. nr 412, 437, 460. Reg. nr 53
Henric van Huessen:              Inv. nr 171, 172, 173
Malburgen:                             Reg. nr 32
Theodoricus de Hussen:         Reg. nr 32.

Aanwinst Rijksarchief Gelderland. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 56.
Betreft het archief van de Kwekersvereniging Huissen.

A.P. van Schifgaarde, Het Archief van het Huis Bergh. z.p., 1932.
(Huissen 1465-1808) in:        Inv. nr.             1790, 7353
Reg. nr.            902, 1251, 1435, 2041, 2323, 3844
Brieven nr.      187, 591, 592, 595, 610, 611, 622, 734, 737, 739, 746, 774, 776, 782, 785, 1708, 1710, 1790, 1816, 1817, 1824, 1862, 1917, 2192, 2193, 2370, 2380.

Archief van het Huis Bergh. Regestenlijst van brieven, 1511-1586. (Gesten­cild). Z.p.,z.j. Hierin Diverse vermeldingen over Huissen.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 48.
Betreft CD met daarop brieven uit het Gemeentearchief |Zutphen over 1502.

P.N. van Doorninck, Inventaris van het St. Agnes- of groote Convent te Emmerik. Haarlem, 1914.
Huissen (1459):                      Reg nr.  41.

E. Dösseler und F.W. Oediger, Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände. 8 Die Lehnsregister des Herzogtums Kleve. Siegburg, 1974.
Hierin zeer veel vermeldingen betreffende Huissen.

P.J. Meij, Over de lotgevallen van de Gelderse landsheerlijke privilegebrieven. In: B.M. Gelre LVIII (1959), Blz. 141-155.
Blz. 151:  Archieven van Mechteld van Kleef bevinden zich in Düsseldorf.

P. Berends, Het oud-archief der gemeente Harderwijk. Harderwijk, 1935.
Huissen (1569-1575):            Reg. nr. 1160, 1267.

Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van mr. H.J. van de Graaff en van de familie van Vinceler. In: Verslagen van ‘s Rijks oude Archieven 1924, blz. 145-154.

L.M.Th.L Hustinx (red) (e.a.), Overzicht van de archieven en verzamelin­gen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland. Deel II De archie­ven in Gelderland. Alphen aan den Rijn, 1979.
Huissen:  blz. XXXI, 4, 15, 23, 35, 46, 49, 50, 53, 59, 156, 176, 222, 258.

D.P.M. Graswinckel, De rechterlijke archieven der voormalige Kleefsche enclaves in Gelderland, 1543-1816. 's-Gravenhage, 1927.

M, D.P.M. Graswinckel, De rechterlijke archieven der voormalige Kleefsche enclaves in Gelderland, 1543-1816. 's-Gravenhage 1927. In: B.M. Gelre XXXI (1928), bl. 244-245.
Bespreking van het nut van deze archiefinventaris.

J.H.F. Zweers en E. Smit, De oudste archiefinventaris van Huissen. 1561 (Handschriften I). In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 69-72

H.W.J. Derksen, Het teruggevonden oude gildeboek heeft reeds zijn waarde bewezen. In: De Gelderlander van 22 maart 1956.

Koos Meeuwsen, Gildenboeken terug in archief. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 12 (1999),  nr. 1, blz. 12-13.

H.W.J. Derksen, Huissense archiefsprokkels. In: De Gelderlander van 14 februari 1957.

"Inventaris ouder gem.-archief maakte ook in '80 goede voortgang". In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 85.

E. Smit, De Pruisische tijd in Huissens Oud-Archief. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 150-152.

Derk Jan Prins, Archieven gemeente Huissen (1576) 1816-2000 overgebracht naar Regionaal Archief Nijmegen. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 206.

J.A. Schimmel (e.a.), Inventarissen van de archieven van de dorps- en buitenpolders in de Overbetuwe. Zoetermeer, 1995.
Hierin veel vermeldingen over Huissen.

J.A. Schimmel, Inventarissen van de archieven van het polderdistrict Overbetuwe. Zoeter­meer, 1995.
Hierin veel vermeldingen over Huissen.

P.A.A.M. Wubbe, Het Archief der Abdij St. Marienhorst te Ter Hunnepe. 's-Gravenhage, 1931.
Reg. nr. 60, 67, 97, 133, 208, 268, 269, 277, 493:    Grondakten betreffende Huissen 1291-1534.

P.N. van Doorninck, Inventaris van het oud archief der heerlijkheid en gemeente Neder Hemert. Haarlem, 1892.
Blz. 106-107:          1561, 7 juni. St. Elisabethconvent verkoopt grond aan Peter van Stepraide.

F.W. Oediger, Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände. 1 Landes- und Gerichtsarchive von Jülich-Berg, Kleve-Mark, Moers und Geldern Bestandsübersichten.  Siegburg, 1957.

W. Schleidgen, Kleve-Mark Urkunden. 1223-1368.

J. Don, De archieven der gemeente Kampen, deel II. Kampen, 1966.
(Huissen 1496-1502):    Reg. nr. 787, 861.

K. Höhlbaum, Kölner Inventar 1531-1591.
Dl. I blz. 364, 369: Huissen.

L. Schmitz, Urkunden des füstlich Salm-Salmschen Archivs in Anholt. Münster, 1902.
Blz. 32:                   Oorkonde betreffende het Oude Kerkhof (1340).

J.A.B.M. de Jong, Het oud-archief der gemeente Nijmegen. Nijmegen, 1960.
(Huissen 1266-1577):            Inv. nr.: 2734, 2739, 3254
Reg. nr.: 13, 509, 647, 876
Brieven nr.: 85, 164, 166, 1362, 1519, 1522, 1747, 1872, 1876, 1957.

W. Zondervan, Het Oud-Archief van Zevenaar en het ambt Liemers 1501-1816. Zevenaar, 1973.
Huissen en Malburgen, ambt.    inv. nr. 1231, 1299-1301, 1335, 1414, 1494, 1495.
Inbezitname door het Koninkrijk Holland.  inv. nr. 64.

O. Koser, Repertorium der Akten des Reichskammergericht. Untrennbarer Bestand I Prozeßakten aus der Schweiz, Italiën, den Niederlanden und den Baltikum, sowie der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Heppenheim, 1933.
Bestand II Prozeßakten aus dem Elsaß, aus Lothringen und den angrenzen­den ehemaligen Reichslanden. Heppenheim, 1936.
Blz. 234:Huissen (Betreft het proces van de geërfden van Malburgen tegen de stad Huissen).

M. Wieck, Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und Seine Bestände 9: Reichskammergericht. Siegburg, 2002.
Blz. 324-325:Richter, burgemeester en magistraat van Huissen tegen Johann Gorten Verhaer (1611, 1617)
Blz. 335-336:Mathis Wilhelm uit Huissen tegen Segewald ten Herenhaeff (1598-1601).

J. Bruggeman, Inventaris van de archieven bij het Metropolitaan kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke Kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie. Den Haag, 1928.
Betreft vermeldingen van stukken in het Rijksarchief te Utrecht over: Johannes van Neercassel, Visitatierapporten, St. Elisabethsconvent, brieven etc.

W.E. Smelt, Het oud-archief der gemeente Zutphen. Utrecht, 1941.
(Huissen 1375-1527)             Reg. nr. 244, 629, 1835.

M.H. de Vries, Belangrijk archiefstuk van St. Elisabethsconvent terug. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/80), blz. 257-262; jrg. 6 (1981), blz. 24-29; jrg. 7 (1982), blz. 143-147.

Weer stuk uit conventsarchief boven water. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 101.

Parochiememoriaal van 1874 aan kerkbestuur overhandigd. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 9-10.

Parochiearchief geretourneerd. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 149.

J.H.F. Zweers, Welkome erfenis. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 84.
Betreft aanwinsten voor het Parochiearchief uit de nalatenschap van em. pastoor M.H. de Vries.

E. Smit, De Historische Kring en archieven. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 43-44.

E. Smit, Studiereizen van de sectie Bronneninventarisatie. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 82-84, 89.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Uit Merseburg komen 1368 microfilms naar Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 2, 4-8.

J.H.F. Zweers, De sectie bronneninventarisatie in de D.D.R. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 300-304.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Studiereis naar archieven in het land van Kleef. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 241-244.

E. Smit en J.H.F. Zweers, De studiereis naar Cesky Krumlov. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 155-158.

E. Smit, J.H.F. Zweers en W.J. van Baal, Tweede bezoek aan Staatsarchiv der D.D.R. in Merseburg. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 59-60.