Algemeen

A.J. Neijenhuis en R.J.H. Melchers, Uit de school geklapt. Huissense klassefoto’s 1890-1960. Huissen, 1998.

Rectificatie Uit de school geklapt. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 161.