Antoniussschool (kleuterschool)

Kinderen van de Bewaarschool. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 150-151.