IX.B. Families en personen

E. Smit, Bronnen voor de genealogiebeoefening van Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 94-101, 106. Tevens opgenomen in: Kennismakingsnummer Med. H.K.H. uitgegeven ter gelegenheid van de Huissense Dag 1990.


Pieter van Wissing
(red), Geldersen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Gelderland. Arnhem/Den Haag, 1996.

Hierin verschillende vermeldingen betreffende Huissen.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Het burgerboek der stad Huissen -een recon­structie- In: Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen I (1987), blz. 40-51.

P.G.M. Driessen, De dood moet een oorzaak hebben. (doodsoorzaken 1756-1815). In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 156-158.

 

P.G.M. Driessen, Bijnamen in de 18e eeuw (II). In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 152.

 

Bijnaam (1823). In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 133, jrg. 25 (2000),blz. 111.

 

P.G.M. Driessen, Bijnamen rond 1870. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 101.

Joop Brons, Bijnamen in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 150-153.

R.J.H. Melchers, Oproep voor bijnamen. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 91.

K. Heeroma en R.A. Ebeling, Nederlands Repertorium van Familienamen. Deel VIII Gelderland. Assen, 1971.

P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaar­digheden in de kerken van Gelderland: Huissen. In: De Wapenheraut jrg. 21 (1917), blz. 456.

A.C. Hengst, Huissenaren werden Nijmeegs burger. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 187.

H.W.J. Derksen, Gildefunctionarissen 1550-1663. In Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 4/5 blz. 12-16.

J.H.F. Zweers, Lijst van koningen der beide gilden. In: J.H.F. Zweers, E, Smit en W.J. van Baal, De geschiedenis van de Huissense gilden. Huissen, 1986, blz. 100-120.

J.M. van Winter, Ministerialiteit en Ridderschap in Gelre en Zutphen. (2 dln). Arnhem, 1962.

Blz.184:                            Schildboortige familie Heuke in Huissen schepen

Blz.204:                            1363, Johan van Blomenstein Kleefs borgman te Huissen

Tabel B Ia: no. 21:            1317, Henricus Hasert van Huissen

no. 24:                              1354, Henricus Heuke, schepen te Huissen

no. 27:                              Familie van Huessen (1288-1441)

A I no. 1:                          1379, Frederik van Ambe, rentmeester voor Mech­teld te Huissen

A III no. 30:                     1417, Arnt van Holthusen, Kleefs ambtman te Huissen

no. 69:1392,                     Dirk van Ulft, Kleefs ambtman te Huissen

A IV no. 16:1317,            Henric van Dolre, Kleefs ambtman te Huissen.

P.G.M. Driessen en E. Smit, Honderdjarigen in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 31-35.

P.G.M. Driessen, Huissense Indiëgangers. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 141, 166-175.

Hans Hoen, Hans Maters & Hans Wienk, Wandelend door de kom van Huissen. met foto’s en verhalen. Huissen, 2013.

Bevat veel genealogische gegevens over bewoners van de stad uit met name de twintigste eeuw.