Families en Personen A

J. Knuiman, Een tragisch ongeval in 1866. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 69.

Betreft Maria van Aalten.

Joop Brons, Majje en Hajje. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 163.

Met een foto van Majje en Truj van Aolten.

Huissense Van Aalten in Amsterdams archief. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 142-143.

 

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (VIII). In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 92-94.

Betreft het koningsschild van Joannes Abrahams (1839).

 

Abrahamz' doop. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 130.

Overgenomen uit het doopboek van de R.K. parochie Huissen-Stad.

R.J.H. Melchers, Jan Aelten de karman. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 84-88.

Th. Kemperman en A. van der Woude. Dierbare ouders. In: Med. H.K.H. jrg 25 (2000), blz. 182-183.

Betreft een nieuwjaarswens van Antje van 1 januari 1880.

Bijnaam (1823). In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 133.

Betreft Hend Albers.

Geboren in een stal te Rhenoy, overleden in Huissen (1819). In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 179.

Betreft Wilhelmina Alberts (1787-1819).

C.H.M. Janssen en Th.H. Janssen, Johan van Alphen, heer van de Poll. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 38-45, 50.

P.G.M. Driessen, In memoriam Wim van Alst. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 96.

P.G.M. Driessen, Huissense drieling in 1712. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 29-30.

Betreft drie kinderen van Hendrik Arens.

Snipper. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 49.
Betreft de begrafenis van gemeenteveldwachter W.J. Arnts.

G.C.H.M. Coenen, De kachelplaat. In: Med H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 76-80.

Betreft een kachelplaat van het echtpaar Arntzen-Smink uit 1938.