Families en Personen B

J.H.F. Zweers, De Huissense lange Kerl Theodor Backer. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 97-101.

 

Emile Smit, “In de diepste droefheid gedompeld”. Een overlijdensadvertentie uit 1805. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 92-94; 149 (reactie).

Betreft het overlijden van Johanna Cornelia Backer, echtgenote van Johann Friedrich Pilgrim.

J.N.M. Batist, Dirk Baptist jongeman uijt 't Cleefsland. Stamvader van de Zuid-Hollandse families Baptist, Baptiste en Bastist en de Schakel naar het Huissense geslacht Baptist.De Lier, 2002.

P.G.M. Driessen, De Huissense familie Baptist. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 65-68, 148. Tevens opgenomen in: Kennismakingsnummer Med. H.K.H. uitgegeven ter gelegenheid van de Huissense Dag 1990.

Bijnaam (1779). In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 12.

Snipper. Betreft Jan Baptist.

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (VI). In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 144-145, 148.

Betreft het koningsschild van Frits Bartels (1877).

De familie achterop. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 200.

Foto van de familie Laurentzen-de Beijer ca. 1890.

Drie metselaars. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 1.

Foto van Th. Maakgoed, P. Lentjes en E. Berendsen (± 1957).

In memoriam Kees Berendsen. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 141.

E.J.Th.A.M.A. Smit, Kees Berendsen (1925-1980). In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 145-151.

 

Jan Zweers en Emile Smit, Kees Berendsen (1925-1980). Een rashuissenaar. In: Terugblik. ‘Schoonheid verbeeld’ Kunst in de Betuwe. Jaarboek Stichting Tabula Batavorum. Opheusden, 2013, blz. 67-76.

P.G.M. Driessen, Alias “Slibberwip”. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 89.
Betreft Agnes Berns (1775-1791).

Hoerekindt (1730). In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 202.

Snipper betreffende de doop van Hendrina Bingsbergen.

Heer van Binnenveld. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 107.

Betreft Ferdinand Baron van Spittael.

Gerrit Bles. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 148.

Betreft een foto uit 1940-1943.

In memoriam Theo Bles. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 127.

 

Bloem - vondeling. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 125.

Overgenomen uit het doopboek van de R.K. parochie Huissen-stad.

R.J.H. Melchers, Vondeling bij Huis Binnenveld. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 163.

 

P.G.M. Driessen, Twee geloven op één kussen … In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 90-91.

Betreft de kinderen van Geurt van Boetbergen en Jantje van Velen.

 

J.H.F. Zweers en P.G.M. Driessen, De oudste grafzerken op de R.K. begraafplaats aan de Doelenstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 153, 155-165.

Betreft o.a. de grafzerk van Gerthrudis Boekhorst.

 

Leentje Boelen. (karikatuur). In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 136

P.G.M. Driessen, Wie was Leentje Boelen ? In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 66-67.

A.J. Neijenhuis, Marie van Bon. In: Med H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 23.

K.E.W. Strootman, Van mijn voorvader, den ter dood veroordeelden Burgemeester van Arnhem. In: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 16 november 1929.

Betreft Willem Adriaen Bouwensch die duelleerde te Huissen in december 1683.

In Memoriam Theo Bouwmeister. In: Huissense Gildenkroniek jrg 26 (2013), nr. 3 blz. 5-7.

 

Ton van Bon en Geert Bos, De verdwenen graftombe. In: Med. H.K.H. jrg 35 (2010), blz. 15-19.

Betreft het familiegraf van de familie G.J. Bos. Dit artikel bevat ook genealogische gegevens over de familie.

 

A.M.P. Nederend-Goris, De familienaam Boshof(f). In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 116.

P.G.M. Driessen, De familienaam Boshoven. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 74-77.

Opsporing verzocht. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 184.

Betreft de familie Bouwmans.

 

P.G.M. Driessen, Bij een foto. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 84-87.

Betreft het echtpaar Johannes Antonius Bouwmeister en Geertruida Maria Bosman.

A.J. Neijenhuis, Drie Huussese Blage. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 174.

Betreft kinderen van het echtpaar B. Bouwmeister en J.E. Wolbrink.

Jan Zweers en Jan Wannet, Koningsschild uit 1716 geveild. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 25 (2012), nr. 1, blz. 16-17.

Betreft het koningsschild van Reinier van Brink en Johanna Brugman.

Jan Zweers en Jan Wannet, Koningsschild uit 1716 geveild. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 71-73.

Betreft het koningsschild van Reinier van Brink en Johanna Brinkman (1716).

H.J.J.B. van den Brink, Genealogie van den Brink. Geldrop, 1982.

 

A.J. Neijenhuis, Het bidprentje. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 26-27

Met afbeelding van het bidprentje van J.S. Broekman (1853-1929).

P.G.M. Driessen, De familie Brons. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 193-194.

 

De familie achterop. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 128.
Betreft een foto van de familie Van Geelen-Brons uit ca. 1928.

In memoriam J. Brons. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 231.

G.J. Rutgers, Geslacht Bruist. Genealogische en historische aantekeningen en bronvermel­dingen. Papendracht, 1982.

R.G. Stoffels, een doop in "De Brouwketel" In: Gens Nostra jrg. 29 (1974), blz. 271.