Families en Personen D

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft een verhaal (1). In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 121-122.

Betreft Hermannus Daams en diens koningsschild (1731).

P.G.M. Driessen, Familie van Dalen in beeld (IV) In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 75-89; Reactie blz. 148.

 

Willem van Deelen (1778-1812). In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 149.

P.G.M. Driessen, Demon of zoiets. In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 155.

P.G.M. Driessen, Het beroep “Ruilenbuiter”. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 82

Betreft Antonis Demon.

In memoriam Teun Demon. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 101.

J.H.F. Zweers, In memoriam Anny Derksen. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 143.

E. Smit, Henny Derksen 1924-1984. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 105-108, 187-188.

Hans Hoen, Uit het leven van een gildebroeder. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 22 (2009) nr. 1 blz. 8-12.

Betreft gildebroeder Hent Derksen (1881-1964).

F. Derksen, Het raadsel van Horst. In: Gens Nostra jrg. 53 (1998) blz. 365-385.

Betreft o.a. Gerhardus Derkzen (zie ook onderstaande titel).

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 114-117.

Betreft het koningsschild van Gerhardus Derksen en Johanna Stevens (1807).

P.G.M. Driessen, Hoe schrijf je Dibbes ? In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 158.

J.H.F. Zweers, De Huissense familiekroniek Veeren-Diepenbruch. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 91-99.

 

Vredendaal Huissen-Kalkar. Un mooi toevallig anekdootje. In: Med H.K.H. jrg 25 (2000), blz. 160-161.

Reactie op bovenstaand artikel met opmerkingen over boerderij Vredendael en de familie Van Nol.

Olaf Tempelman, Troost voor motor- en fietspelgrims. In: de Volkskrant van 16 september 2013.
1643, Eerutgen Dircks uit Huissen geneest van zweren op haar benen na bezoek aan Kevelaer.

In memoriam Mr. C.M.J. Dony. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 65.

Derk van Dorsen. (karikatuur). In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 128-129.

Mottige Dries. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 203.

Nog even dit over 2010. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 44.

Betreft P.G.M. Driessen als lid van de Historische Kring Huessen.