Families en Personen H

H.W.J. Derksen, De dames Hanlo en Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 85.

Albert Hazelhoff en Jan H.A. Hazelhoff, Kroniek van het geslacht Haselhoff. Beschrijving van acht eeuwen familiegeschiedenis. Wedde, 1992.

Blz. 463-466:       Huissense tak.

Hans Hoen en Jan Wannet, Uit het Archief. Een mooie greep uit ons archief. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 27 (2014) nr. 1, blz. 22-23.

Betreft het diamanten huwelijksfeest van Jan Kersten en Sientje Hazelhoff op 4 juli 1948.

P.G.M. Driessen, Anton Hebben te Huissen (1895-1921). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 108-110, 157 (reactie).

P.G.M. Driessen, De eerste Hegeman in Huissen (met stamreeks). In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 120-123. Tevens opgenomen in: Kennismakingsnummer Med. H.K.H. uitgegeven ter gelegenheid van de Huissense Dag 1990.

H.W.J. Derksen, Burg. Helmich stamde uit het geslacht Petrus Canisius. In: De Gelderlander van 12 oktober 1971.

Gildevendels halfstok gedragen. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 2.

Betreft de begrafenis van oud-burgemeester Helmich (1935).

J.H.F. Zweers, De begrafenis van oud-burgemeester W. Helmich in 1935. In: Med H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 127-131.

H.W.J. Derksen, De vooroorlogse Markt. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 137, 143-145.

Foto van de begrafenisstoet van oud-burgemeester Helmich (1935).

Jan Zweers, In Memoriam: Anna Maria Hendriks-Sluiter (1929-1924). In: Huissense Gildenkroniek jrg. 27 (2014) nr. 1, blz. 14-15.

In memoriam Harry Hendriks. In: Med H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 52-53.

Hugo Vermaas, Het verhaal achter het zilver (22) Koningsschilden over “Vrede”. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 25 (2012), nr. 1, blz. 20.

Betreft de koningsschilden van M.J. Hendriks (1919 en 1939) en van A.J. Lippmann (1921).

P.G.M. Driessen, Huissense Indiëganger Wim Hendriks van Aag. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 161-166.

P.G.M. Driessen, Stamreeks van Wim van Willem van Aag. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 167-173.

Betreft de genealogie van de familie Hendriks.

J.H.F. Zweers, In memoriam Nol Hengst (1923-2003). In: Med H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 13-14.

H.W.J. Derksen, Laatste mulder van Huissen overleden. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 64.

Betreft Th.L. Heijckmann.

J.H.F. Zweers en P.G.M. Driessen, De oudste grafzerken op de R.K. begraafplaats aan de Doelenstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 153, 155-165.

Betreft o.a. de grafzerk van A.J.M. van der Heijden echtgenote van burgemeester C. Kolfschoten.

E. Smit, Door de dood achterhaald. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 40-42.

Betreft het overlijden van E.J. Hoedt (1944).

A.J. Neijenhuis, De tragedie van een meisje. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 146-147.

Betreft: Geertruida [Truus] Maria Hofs (1923-1944).

 

Bij ongeluck dootgeschoten. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 238.

Betreft Thomas Holter (1675).

J.H.F. Zweers, Koningsschild uit 1782 herinnert aan tabaksteelt. (De familie Huberts en de Huissense gilden 1777-1808). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 172-173.

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (V). In: Med. H.K.H. jrg 24(1999), blz. 88-90.
Betreft het schild van koning J.T. Huberts en koningin C. van Berck (1808).


R.T. Muschart
, Het wapen van de familie van Huessen. In: De Nederland­sche Leeuw 64 (1947), kol. 175-177.

R.J.H. Melchers, Het wapen van de familie Van Huessen. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 118-120.

R.J.H. Melchers, Van Huessen op het Gruithuis. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 20-25.

A. Schimmelpenninck van der Oye van Nijenbeek, Genealogische aantee­keningen op oude geslachten. In: Geldersche Volksalmanak 1885 blz. 3-17.

Blz. 10:          Familie Van Huessen (1249-1254).

J. Belonje, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg. Maastricht, 1961.

Blz. 379:        Huessen.

A.G. van Dalen, Gilden en Schutterijen in de Graafschap Bergh. Zutphen, 1971.

Blz. 30:          Over Bitter van Huessen, priester en rector van het St. Ursulaconvent te Neder-Elten.

A.G. van Dalen, Angeren of Angeroyen/Lensenburg. Zevenaar, 1968.

Blz. 7-8:         Tol van Huissen en de Van Huessens op het huis te Angeroyen.

W.J. d'Abelaing van Giesenburg, De Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen. Den Haag, 1899.

Blz. 78:          Hendrik, Johan en Hendrik van Huessen (1555-1602).

Robert Melchers, Joffer Creistina van Huessen. Haar grafzerk uit 1615. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 188-192.

J.H.F. Zweers, De familie Huberts in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 16-20.

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (V). In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 88-90.

Betreft het koningsschild van J.T. Huberts en C. Huberts van Berck (1808).

P.G.M. Driessen, Ook elke beker heeft een verhaal. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 80-82.

Betreft een beker van het St. Laurentiusgilde geschonken aan Anna Maria Huberts en Frerick Snieders (1780).

P.G.M. Driessen, “Huissen in de rimboe”. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 57-63, 113.
Betreft de belevenissen van Wim Huberts (1927-1986) in Nederlands-Indië (1947-1948).

E. Smit, (naar gegevens van H.W.J. Derksen) Engelbertus van Huissen (1843-1934). In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 1, 3-10.

Betreft P.J. Lentjes.

Gentilus van Loon, Aan de overzijde van de Noordzee. In: Met kap en koord, kwartaaluitga­ve van de Nederlandse Kapucijnen nr 1 (1982), blz. 8-13.

Blz. 11: Engelbertus van Huissen.

F.L.R. Sassen, Levensberichten van de hoogleraren der kwartierlijke Hoge­school te Nijme­gen. In: Numaga jrg. IX (1962), no. 3.

Blz. 108:        Over het huwelijk van Petrus de Greve of Grevius met Mechtildis van Huissen.

Peter van Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 73. Uit: De Gelderlander van 12/13 februari 1893.

Beiträge zur Geschichte der Familie Huyssen. Als handschrift gedruckt. Düsseldorf, 1906.

 

R.J.H. Melchers, Heinrich Freiherr von Huyssen (1666-1739) was adviseur van tsaar Peter de Grote. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 148-149.

 

H.W.J. Derksen, Als Arndt Kropp ook Rooms was geworden, was er nooit sprake geweest van Fried. Krupp. In: De Gelderlander (weekendbijlage) van 28 april 1962.

Betreft de afstamming van de familie Krupp van de familie Van Huyssen.

P.G.M. Driessen, De Huyssenallee in Essen. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 110-111

In memoriam juffrouw Hulsman. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 34-35.

J.A. Braakenburg, Het geslacht Hütschler. In: De Nederlandsche Leeuw jrg. 6 (1888), blz. 101-102.

C.E. Kuipers, De Nederlandse tak van het geslacht Hütschler. In: Gens Nostra jrg 43 (1988) blz. 105-112.