Families en Personen R

J.H.F. Zweers en E. Smit, Bakker van Rijsewijk en zijn speculaasplanken. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 149-152.

 

Henny W.J. Derksen, Willem Roelofs. Kastelein van café “Vogelenzang” te Huissen (1850-1927). Buuletin Nr. 1 van Familievereniging “Vogelenzang”. Huissen / Nijmegen, 1971.

 

P.G.M. Driessen, De familie Kelle en de familie Roelofs. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 58-60.

P.G.M. Driessen, Een prent met een verhaal. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 160-161.

Betreft de familie Oonk-Roelofs.

Hans Hoen, Jan Leijser (van Sjors) en Antje Roelofs. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 25 (2012), nr. 3, blz. 21.

Doodslag (1798). In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 146.

Snipper betreffende de moord op Cornelis Roelofs.

H.W.J. Derksen, De dood van de eerste "Zilverkamp" boer. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 47-48.

Betreft A.F. Rookmaker.

In memoriam Frans Röttjers. In: Med H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 52.

Royaards. Sutherland Royaards - Van Erpers Royaards. In: Nederlands Patriciaat. jrg. 11 (1920), blz. 212-232.

Blz. 218-219:          Gisbertus Royaards en gezin.

E. Smit, Het gezin Royaards. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 37-39.

Graf van de laatste Pruisische ambtman. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 128.

Betreft het graf van Gijsbertus Royaards.

R.J.H. Melchers, De grafzerk van Royaards. In: Med H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 150-154.

 

Steen van Royaards terug. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 112.

Steen van Royaards onthuld. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 157.

Dak boven grafsteen Roijaards. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 75.

 

J. Belonje, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg. Maastricht, 1961.

Blz. 72:          Antoinetta E. Royaards.

 

C.P. Briët, Een ontweken huwelijksverbod. In : Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie jrg. 45 (1991).

Betreft het huwelijk tussen Balthasar Constantijn Ruijsch en Maria Gesina de Roos te Huissen in 1801.

P.G.M. Driessen, Een huwelijksverbod via Huissen omzeild. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 109-110, 177.

Artikel naar aanleiding van bovenstaand artikel.