Families en Personen S

P.G.M. Driessen, De families Saat/Zaat. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 133 138.

A.J. Neijenhuis, Een Huissense zouaaf. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 177, 180.

Betreft Gerard van der Sand.

 

H.W.J. Derksen, Weer tal van bidprentjes. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 271-272, 276-277.

Betreft o.a. Joannes van Sadelhoff.

P.G.M. Driessen, Een statig oudje. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 184-185.

Betreft G.A. Sanders (1856-1920).

Mark Slinkman en Jan Wannet, De Gilden en genealogie. In: Huissense Gilden Kroniek jrg 23 (2010), nr. 1 blz. 46-48.

Betreft het koningsschild van J. Peters en A. Salemink (1858).

 

J.H.F. Zweers, Koperslager Scheers. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 99.

P.G.M. Driessen, Scholten. In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 62-65, 134-136.

 

R.A.G.H. Scholten, Scholten (III). In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 23-26.

 

P.G.M. Driessen, Al Huissenaar in 1664 ! In: Med. H.K.H. jrg. (1983), blz. 62-64.

Betreft de familie Scholten.

Joop Brons, La Viva. Het levensverhaal van Fré Schopman (1915-1981). Utrecht, 2011.

In memoriam F.Th.M. Schopman. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 187.

Verzoek om een vaste betrekking (1904). In: Med H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 45.

Snipper. Betreft een sollicitatiebrief van Th. Schopman.

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (IV). In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 95-96.

Betreft het koningsschild van Jacobus Schouten en Maria Catrina Schuurmans (1824).

A.J. Neijenhuis, De familie Schriever. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 107-108.

Korte genealogie van de familie Schriever n.a.v. een foto uit 1925.

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (XIII). In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 94-95.

Betreft koning Hendrik Schuurman (1816) waarvan overigens geen schild bekend is.

J.H.F. Zweers, In memoriam Hendrikus Schuurman[s] 1855. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 96-97.

 

Henny Derksen en Jan Zweers, Een eeuw Schrijver in café "De Hoeve". Huissen, 1981.

H.W.J. Derksen en J.H.F. Zweers, "De Hoeve": in de vierde generatie kastelein Schrijver. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 57-58.

H.W.J. Derksen, Oud-sergeant Johann Siepmann werd in 1789 Huissens stadsbode. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 147-149.

Jan Zweers, De sluitsteen. Genealogische gegevens van Johannes Bernardus Sluiter en Hendrika Antonia Verkerk. Huissen, 2008.

De familie achterop. Familie Sluiter-Derksen. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 164.
Betreft een familiefoto uit 1909.

Jan Zweers, In Memoriam: Anna Maria Hendriks-Sluiter (1929-1924). In: Huissense Gildenkroniek jrg. 27 (2014) nr. 1, blz. 14-15.

Hugo Vermaas, Het verhaal achter zilver (14). In: Huissense Gilden Kroniek jrg 22 (2009), nr. 1, blz. 33-34. Zie ook blz. 28-30.

Betreft het koningsschild van Hendrikus Sluiter en Anna Maria Derksen (1911, 1919)

J.H.F. Zweers, Het koningsschild van Claes Smalevelt (1554). In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 30-32.

G.C.H.M. Coenen, De kachelplaat. In: Med H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 76-80.

Betreft een kachelplaat van het echtpaar Arntzen-Smink uit 1938.

Emile Smit, Trouwen in 1946. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 27-33.

Betreft het huwelijk van Willy Janssen en Emile Smit.

P.G.M. Driessen, Ook elke beker heeft een verhaal. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 80-82.

Betreft een beker van het St. Laurentiusgilde geschonken aan Anna Maria Huberts en Frerick Snieders (1780).

Spanboks. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 126.

J. Belonje, Het "Adellijk Gesees" de Poll bij Huissen. In: Jaarboek van het Centraal Bureau van Genealogie, dl 12 (1958), blz. 24-42.

J.S. van den Hof, Het adellijk huis "De Poll" te Huissen, zijn laatste heer en diens dienaren. In: De Betuwe van 11 oktober 1968.

Th.H. Janssen, Het voormalig Adellijk Goed: "De Waede" of "De Poll". In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 1-2, 4-19, 27-30, 56.

Heer van Binnenveld. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 107.

Betreft Ferdinand Baron van Spittael.

J.J.M.H. Verzijl, Het treurige uiteinde van baron Julianus Fredericus van Spittael tot de Poll (1772). In: De Nederlandse Leeuw, jrg. 74 (1957), kol 49-50.

Nog een (adellijk) Sterfgeval wegens hondsdolheid. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 47, 49.

Betreft baron J.F. van Spittael tot de Poll.

H.W.J. Derksen, Het andere “pand Steijntjes”. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 173 en 179.

Betreft het pand op de hoek van de Damstraat en de Langestraat. Met genealogische gegevens over de familie Steijntjes.

H.W.J. Derksen, Steltenweg genoemd naar de familie Stelt. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 180.

P.G.M. Driessen, Twee unieke prenten. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 28-32.

Betreft leden van de familie Stinissen.

 

Martien van Hemmen, De drie verloren zonen zijn weer terug in Huissen. In: Huissense Gilden Kroniek jrg 23 (2010), nr. 1 blz. 31-33.

Betreft Henk Lentjes en de gebroeders Theo en Jan Straatman die op 21 oktober 1944 in de Rijn verdronken.

In memoriam Ton Straatman. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 169.