Families en Personen W

Herinneringen aan de Doelenstraat 1947-2019. Z.p., 2019.
Herinneringen aan zijn leven in deze straat door Leo van Wachtendonk met een door hem geschreven gedicht.

Michel Bongers, René Bremer, “Na 81 jaar wordt het tijd dat ik op mezelf ga wonen”. Wim van Wachtendonk. In: Michel Bongers en René Bremer, Betuwse Paradijs Vogels. Arnhem, 2007 blz.78-79.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg.43 (2018), blz. 138.
Betreft o.a. een foto van Wim Wachtendonk.

Jan Wannet en Hans Hoen koninklijk onderscheiden. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz.29.

Kostschoolhouder Hendricus Johannes Wansink. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980) blz. 126.

J.H.F. Zweers en F.J.M. Pauwelsen, Een gedichtenbundel van Henricus Wansink (1868). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 154-158.

C.G. Neijenhuis, Schenkingen. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 101-102.
Betreft o.a. De schenking van de gedichtenbundel van Wansink aan de Historische Kring Huessen.

Het moordkruis bij de Linge. In: Elster geluiden, Publikatie van de Ge­meente Elst. In: De Betuwe van 21 oktober 1982.
Over de familienaam Wart o.a. te Huissen.

Pastoor Weghorst overleden. Oppergeneraal van de gilden 1991-1998. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 33 (2020), nr. 3 blz. 7.

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (IX). In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 178-179.
Betreft het schild van Hk. Weitjens en echtgenote H.L. Verbrug (1844).

M. Spaans Azn. en C.P. Mulder, Watersnoodmedailles. ’s-Gravenhage / Rotterdam, 2009.
Blz. 62:          Betreft het uitreiken van medaille voor moedig gedrag tijdens de watersnood van 1855 aan Hendrik Weitjens.

J.H.F. Zweers en P.G.M. Driessen, De oudste grafzerken op de R.K. begraafplaats aan de Doelenstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 153, 155-165.
Betreft o.a. de grafzerk van Hendrik Weitjens.

P.G.M. Driessen, Familie Ten Westeneind. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 110-114.

Frans Pauwelsen, Huissense “kolonisten-verpleegden”(4). Het bijzondere leven van Theo ten Westeneind (1856-1919). In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 62-63.

Oud-burgemeester C.A. van Wiggen overleden. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 57.

In memoriam C.A. van Wiggen. Oud beschermheer der gilden en burgemeester van Huissen. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 31 (2018), nr. 1 blz. 11.

P.G.M. Driessen, De familie Van Wissen in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 61-64.

In memoriam Ans van Wissen-Niels. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 65.

Sergeant P. van Wissen stierf op Flores aan de Spaanse griep. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 45-46, 63.

Brief Piet van Wissen uit 1916. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 119-121.

In memoriam Sjaak van Wissen (1931-2022). In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 30.

H.W.J. Derksen, Veldwachter Th. Wissenburg bijgenaamd de "Vieze". In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 221, 225.

Kijvende wijven (1895). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 135. Bericht uit De Betuwe van 5 oktober 1895.
Betreft Christina Pelkman-Kelderman en Maria Witjes.

J.A. Jolles, Album amicorum van Hendrik van Wittenhorst, student te Leuven (1568 en volgende jaren). In: B.M. Gelre XXXIX (1936), blz. 335-340.

H.J. Hommes, Een uitgestorven tak van Wyttenhorst. In: B.M. Gelre deel XLVII (1944) blz. 104-106.

J. Belonje, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg. Maastricht, 1961.
Blz. 314:        Joannes B. Wittenhorst.

P.G.M. Driessen, Kwartierstaat van ambtman Friedrich Ottho von Wittenhorst-Sonsfeld met 6 ambtmannen van Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 51-58.

P.G.M. Driessen, Frederik Ottho von Wittenhorst gedoopt in Huissen in 1678: Weet u nog wie er bij uw doop aanwezig waren ? In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 1, 18-24.

André C.S. Wolters van der Weij, Johannes Wolters van der Weij. Stap voor stap door de geschiedenis van zijn nageslacht. Arnhem, 1998.
Blz. 101-104:   Huissen.

In memoriam André van der Woude. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 41.

Jan Zweers, Schild uit 1781 teruggekeerd naar Huissen. Historische Kring bemiddelde in teruggave. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 30 (2017), nr. 2, blz. 27-29.
Betreft het koningsschild van Gerardus Wolters en Johanna Wolters (1781).

Michel Bongers (red.) e.a., Henk Wolters. In: Mijn Kerk, Mijn Levensbron. Gedenkboek over de zeven kerken van parochie De Levensbron. Doornenburg, 2015, blz. 164.

Frans Pauwelsen, Huissense “kolonisten-verpleegden” (3). In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 53-
Betreft Andries Wouters (*1857).

P.G.M. Driessen, Elk schild heeft zijn verhaal (III). In: Med H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 54-55.
Betreft het koningsschild van Cornelis [Cornelus] Wouters en Agnes van Kleef (1834).

Het broze ijs van de diepe Bloem (1919). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 56.
Krantenartikel uit: De Betuwe van 8 februari 1919.
Betreft J. Wouters werkzaam te Huissen en T. Berendsen uit Groessen.

H.L. Hommes, Een uitgestorven tak van Wyttenhorst. In: B.M. Gelre XLVII (1944), blz. 104-106.