XIV. Kartografie

Caroline Helmich, Een kaartenstudie naar de Loostraat 69 in Huissen. “In de voetsporen van de Romeinen”. Z.p., z.j.

J.H.F. Zweers en E.J.Th. A.M.A. Smit, Kaarten van Huissen 1586-1818. Huissen, 2014.  (Bijdragen tot de Geschiedenis van Huissen XX).

Aanvullingen. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 68 (betreft een aanvulling op bovenstaand boek).

Huissen in kaart. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 161.

Wilfried Derksen, Hosenheim op een kaartje. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 174-175.

Derk Jan Prins, De historische atlas van dr. W.J.A. Huberts. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 176.

Beschrijving van de atlas waar bovenstaand artikel aan is gewijd.

J.H.F. Zweers, Digitale aanwinst voor kringcollectie. In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 107-109.

Betreft de verwerving van de zogenaamde Legerboeken op CD-Rom.

H. Hunke, Hanse Rhein und Reich. Berlin, 1942.

Kaart tussen blz. 36-37:   Der Rhein und die Reichsgrenzen im Mittelalter. Huissen als tolstation.

G. Rotthoff, Die Stadterhebungen am linken Niederrhein. In: Führer zu Vor- und Frühge­schichtlichen Denkmälern. Mainz, 1969.

Blz. 103 en kaart op 105: Over de stadsverheffing van Huissen.

J. Niesen, Geschichtlicher Handatlas der deutschen Ländern am Rhein, Mittelrhein und Niederrhein. Köln, 1950.

Huissen:                           Blz. 489.

W. Fabricius, Erläuterungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz. Zweiter Band. Die Karte von 1789 usw. (deel 12 bd 2 van de "Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde). Bonn, 1898.

Blz. 243-246, 352:           Huissen.

Tentoonstelling kaarten van Gelre en Kleef. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 31.

J.J. Vredenberg-Alink, Kaarten van Gelderland en de kwartieren. Arnhem, 1975.

F. Gorissen, Stede-Atlas van Nijmegen. Arnhem, 1956.

Blz. 5-8:           Kaarten van het Kwartier van Nijmegen met enclave Huissen

Blz. 56:             Kaart over het resultaat van de hervorming in het Kwartier van Nijmegen met daarop Huissen.

Rijksmuseum Twente bulletin 79. Enschede, z.j.

Middenpagina handgetekende kaart Huissen en omgeving (vgl. vignet Historische Kring Huessen).

Joost Augusteijn, Historische plattegronden van Nederlandse steden. Gelderland deel 8.2 De steden van het Rivierengebied. Alphen a/d/ Rijn, 1999.

Blz. 6:                              Reconstructie van een deel van de stad uit 1585.

Blz.53-57:                        Overzicht van de  geschiedenis van Huissen en van de van Huissen aanwezige kaarten

Blz. 108, 112, 118:          Summary, en noten.

E. Smit, Flanders Erfpachtland. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 85-86.

R.J.H. Melchers, “Up Vergert” op de kaart. Kamervoort en Karstraat in de 16e eeuw. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 45-52.

Cor Neijenhuis, “Der Stein” bij den alden dyck. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 37, 47-52.

R.J.H. Melchers, De Angerense dijkkaart uit 1605 en de ontdekking van het Gelders Kerkhof. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 81, 88, 93-103.

R.J.H. Melchers, De Pleijen en IJsseloort in 1605. Twee Huissense uiterwaarden op de kaart. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 132-137.

G.B. Leppink, Van Geelkerckens Kaartboek van de landerijen van het Sint Catharinae Gasthuis te Arnhem (1635) vergeleken met de oudste kadastrale kaarten (1832). Arnhem, 1988.

Blz. 7, 31, 129, 130,142 e.v., 148, 187:                                          Huissen  

Blz. 18, 23, 24, 32, 40, 128 e.v., 142, 144, 148, 187, 188, 191:     Malburgen.

H.A.P. Eerden, Rivierkaart IJsselkop van ca. 1680. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 55-59.

G. von Roden, Das niederrheinische Land im Wandel der Geschichte. Duisburg-München, 1968.

Blz.47:              Die Börtschiffahrt am Niederrhein met daarop Huis­sen.

H.J. Versfelt, De Hottinger-Atlas van Noord- en Oost-Nederland 1773-1794. Groningen, 2003.

Blz. 61, 90, 92:                Kaarten met daarop Huissen.

J.W. van Petersen, Des landmeters trots. Zutphen, 1974.

Kaart 6:            Huijssen

Kaart 9:            De Pley

Kaart 10:          Het Ambt Huissen.

R.C.M. Wientjes, Een heerlijkheid in de bocht. Kaartboek van de polder Meinerswijk bij Arnhem. Zwolle, 1995.

Blz.23, 39:                       Huissen

Blz.20:                              Huissense dijk       

Blz.17, 39:                       Malburgen             

Blz. 37:                            Malburgse dam

Blz.20, 31, 35, 37:           Malburgse polder.

I.A. Nijhoff, Wandelingen in de omstreken der stad Arnhem. Arnhem, 1828.

Uitslaande kaart met daarop o.a. Huissen.

A.C. Wolters van der Wey, Uitgave kadaster 1832 in voorbereiding. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 42-46.

J.H.F. Zweers en E.J.Th.A.M.A. Smit, Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Huissen. Arnhem, 2012.

Bus. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 22.

J. Kuyper, Gemeenteatlas van Nederland, Deel 2: Gelderland. Leeuwarden, z.j. (ca 1867). (facsimile herdruk Zaltbommel, 1971).

Hierin kaart van de gemeente Huissen in 1867.

H.A.P. Eerden, De laatste landmark van Ambt Malburgen. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 146-148.

Liberation route Europe Noord-Brabant & Gelderland. Elst, z.j. [2013].

Kaart met daarop aangegeven luisterplekken waaronder Huissen.