St. Elisabethsconvent

J.H.F. Zweers, Het tweede orgel van het St. Elisabethsconvent. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 142-145.