Beeldende kunst

H.W.J. Derksen, De Huissense stadsroede waardevol historisch bezit, wordt gerestaureerd. In: De Gelderlander van 21 april 1955.

H.W.J. Derksen, Restauratie Huissense stadsroede (bodestaf) is thans gereedgekomen. In: De Gelderlander van 6 augustus 1955.

M. Achterberg, De Bodebus in Gelderland, Utrecht en Overijssel. Z.p., 1983.
Blz. 23:          Bodestaf van Huissen.

H.W.J. Derksen, Huissen niet met de bodebus vertegenwoordigd op Flevo­hof. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 59, 61.

Huissens bodebus en bodestaf. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 141.

B. ter Molen-Den Outer, Ambtsketens van burgemeesters in Nederland. ‘s-Gravenhage, 1979.
Blz. 52, 86 en 130:        Huissen.

Derk Jan Prins, Gemeente geeft Kring bodestaf en burgemeestersketting in bruikleen. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 67-68.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Onbekend stadsgezicht uit 1574. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 65, 67-73.

Z. Kolks, Het stadje Huissen op schilderijen van min of meer bekende meesters. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 137-138, 163-165.

F. Gorissen, Conspectus Clivae. Kleve, 1964.
Afb. 2:           Huissen in 1648.

R.J.H. Melchers, Gezicht op Huissen in 1660. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 117, 140-142.

H.W.J. Derksen, Een Van Goyen-achtig gezicht op Arnhem met Huissen op de achtergrond. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 173-175, 183.

M.J.C. Otten en C. Schepel, Getekende stads- en dorpsgezichten uit de Topografische Atlas Gelderland. Veluwezoom, Nijmegen en omgeving, Rivierengebied. Westervoort, 2000.
Blz. 169:                       Huissen in 1732 [?] (prent).
Blz. 258:        Beschrijving van de prent.

R.J.H. Melchers, Heussen aan de Landzijde: een Pronk of een De Haan !. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 102-105.
Bespreking van de Huissense prent uit bovenstaand boek.

De Rijn bij Huissen (tekening van A.W.M.C. Verhuell uit 1857). In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 64

Het Malburgse Veer in de 19e eeuw. (prent) In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 85.

Christopher Wright, Paintings in Dutch Museums. An Index of Oil Paintings in Public Collections in the Netherlands by Artists born before 1870. Amsterdam, 1980.
Blz. 67:                         Hein Burgers.

H.W.J. Derksen, Hein J. Burgers "Huissense" schilder uit de vergetelheid. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 101, 112-116.

Th.H. Janssen, Gezicht op oud Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 21-22, 52.
Betreft schilderij van de Rijnstraat door H.N. Postma.

J. Eeuwes en P.G.M. Driessen, Nog meer schilderijen van Hendrik Nicolaas Postma in het stadsmuseum “Hof van Hessen”. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 152-157, 180.

Houtsnede “Huissen 1924”. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 178.

H.W.J. Derksen, De molen geschilderd door pater Hyacinthus Meijer O.P. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 65, 68.

  1. A.ten Bruggencate, Hollandse molens. Leiden, 1937.
    Met aquarel van Huissense molen. Zie ook onderstaand artikel.

Torenmolen in Verkade-album. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 161.

E. Smit, Cor de Wolff en zijn werk. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 165-175.

P.G.M. Driessen, Vierakkerstraat geschilderd (1947). In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 102-103.

P.G.M. Driessen, Aanwinst. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 162.
Betreft een schilderij van Cor de Wolff van de Langestraat.

P.G.M. Driessen, Cor de Wolff schilderde voort. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 82-84.

J.D.H. van Uden, De mooie Betuwe. Tiel, z.j. [1928].
Hierin vier prentjes van Huissen.

G. Bedeaux, Huissen in plaatjesalbum. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 167-169.

Jan Disselsma; Huissen 1940. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 216.
Betreft een stadsgezicht vanaf de Looveerweg.

E. Smit, Huissense plaatjes in Tiels album. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 170-173.

C.G. Neijenhuis, Tekening van de Gangulphustoren. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 86-87.

Oproep. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 32.
Betreft de schilder C. Tromp, die een gezicht op Huissen schilderde.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 125.
Betreft de schenking van een schilderij van het St. Elisabethklooster aan de Historische Kring Huessen

R. van Grieken, Taal en teken. Nijmegen 1980.
Blz. 34:          Huissen.

Hans Hoen, Wie is wie. Frans Muller. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 6 (1993), nr 3, blz. 15-17.
Betreft de tekenaar van de Huissense kalender.

Arnhemse Poort. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 162.
Betreft een door Frans Muller gemaakte tekening uit 1994.

R.J.H. Melchers, Muurschildering in Huissen. Gevel Vierakkerstraat 15. In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 121, 172-180.

Jan Zweers en Emile Smit, Kees Berendsen (1925-1980). Een rashuissenaar. In: Terugblik. ‘Schoonheid verbeeld’ Kunst in de Betuwe. Jaarboek Stichting Tabula Batavorum. Opheusden, 2013, blz. 67-76.

H.W.J. Derksen, Huissens historie in beeld. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/19­78), blz. 209, 251.

Th.G. Gerritsen, Twee fantastische paarden van Kees. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 138-139.
Betreft hier twee muurschilderingen van de hand van Kees Berendsen.

Glasraam in museumdeur. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 9.
Betreft een raam vervaardigd door Kees Berendsen.

P.G.M. Driessen, Weer een kunstwerk gered. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 62-63.

Betreft een door Kees Berendsen vervaardigd kunstwerk.

Piet Driessen, Kunst van Kees van Jan van Kees in het Veerhuis. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 1, 21-26.
Betreft door Kees Berendsen in 1959 aangebrachte kunstwerken in het Veerhuis.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 58.
Betreft door Kees Berendsen vervaardigd raam.

P.G.M. Driessen, Kunstwerken gered. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 112.
Betreft glas-in-lood ramen van Kees Berendsen.

Emile Smit, Veilingplastiek Kees Berendsen in Ede. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 119-122.

H. Hoen, Geert Tonk Huissen 15-11-1929 – Nijmegen 07-03-2011 “zijn meesterwerken”. Z.p., z.j. [2013]

Nadia de Bruin, Cor Melchers. Schilder van Kleurende Eenvoud. Lichtenvoorde, 2014.

Gevelornament Cremerstichting. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 10.

Tweemaal Huissense vendelier. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 151.

W.M. van Onna, Model van de “foekepotkrössel” ontdekt ! In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 182-183.

Arnhemse Poort. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 146.
Betreft een geborduurd naoorlogs gezicht op de Arnhemse Poort.

Arnhemse Poort. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 185.
Betreft een prent van B.J. Speijdel.

Th.H. Janssen, De poortwachter. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 73, 89-96.

J.H.F. Zweers en R. Melchers, De klok van het oudste stadhuis. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 114-117.

R.J.H. Melchers, De verzonken molen. Monument onthuld in de Meulewej. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 109, 111-114.

Leentje Boelen (karikatuur). In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 136.

Derk van Dorsen (karikatuur). In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 128-129.

Theodorus Putters (karikatuur). In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 175.

G. Lemmens, Opnieuw de "Huissense Nieuwjaarswens". In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 38-41.