Literatuur

Gerrit Bedeaux en Martin van Onna, Huussese riemelerèjkes van Gerrit Bedeaux alle illestraosies ien dit bükske zien van Martin van Onna. Huissen, 2008.

Michel Bongers en René Bremer, De laffe moord in Haalderen. Arnhem, 2003.
Hierin verschillende vermeldingen van Huissen en uit Huissen afkomstige personen.

Michel Bongers en René Bremer, De Huissense veermoord. Arnhem, 2004.

Michel Bongers en René Bremer, Het Mysterie van de Kleefse Waard. Arnhem, 2006.
Hierin verschillende vermeldingen van Huissen en uit Huissen afkomstige personen.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 8, 36.

Betreft de aanwinst van Michel Bongers en René Bremer, Het Mysterie van de Kleefse Waard. Arnhem, 2006 en commentaar erop.

Joop Brons, Sinterklaasbastion. In: Joop Brons, Van de Hel en het Hemeltje. Onverwachte kanten van de Betuwe. Z.p. [Nijmegen], 2000 blz. 56-57.

Henny W.J. Derksen, Hekeselèève. Huissen, 1984.

John Gerrichhauzen, Van net na de oorlog. Z.p., z.j.

John Gerrichhauzen, De lokroep van de vuurvogel. Z.p., z.j.
Over een in Huissen actieve pyromaan in de jaren ’60 van de twintigste eeuw.

E. Smit en J. Zweers, Graadt Jonckers' geschriften. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 153-154, 160.

H.W.J. Derksen, "Te Dordrecht bij H. Lagerwey. 1856". In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 138-139.

R.H. Graadt Jonckers, Gods liefdeszorgen (Na den hagelslag over en rondom Arnhem 7 Julij 1857). In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 164-165.

R.H. Graadt Jonckers, De Overbetuwse huifkar. In: Geldersche Volks-Almanak 1848.
Faksimile geplaatst In Med. H.K.H. jrg 25 (2000), blz 85-88 onder de titel: Voor omnibus en stoomtram.

Joh. Hk. Jonckers, Werp uw brood uit over het water. Een gouden blad uit de kronijk der stad Huissen. In: Geldersche Volksalmanak, 1859, blz. 13-59. In: De Gelderlander van 8, 21, 30 augustus, 23 oktober, 7, 13 december 1956; 4, 17 januari 1957.

Joh. Hk. Jonckers, De jager van de Parck. Eene Betuwsche vertelling uit het laatst der XVIe eeuw. In: Vaderlandsche letteroefeningen, of tijdschrift van Kunsten en Wetenschappen, waarin de boeken en schriften, die dagelijks in ons vaderland en elders uitkomen, oordeelkundig tevens en vrijmoedig behandeld worden. Benevens Mengelwerk, tot fraaije letteren, kunsten en wetenschappen betrekkelijk. Tweede stuk. Voor 1859. Mengelwerk. Amsterdam, 1859, blz. 743-772.

Gerrit Sengee en Teunie Pors, ” Slimmerickjes” Invalletjes en ideetjes uit Huissen en de rest van de wereld. Z.p., z.j. [2003].

Tommy Wieringa, Joe Speedboot. Amsterdam, 2005.
Autobiografie die zich grotendeels afspeelt aan het Looveer.