VI.A. Algemeen

E. Smit, Van Franse school tot huishoudschool. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 159-160.
Betreft de tentoonstelling over dit onderwerp in de Hof van Hessen in het najaar van 2016.

R. Reinsma, Het onderwijs in Gelderland tussen 1830 en 1850 volgens de rapporten van de hoofdinspecteur Wijnbeek. In: B.M. Gelre LXV (1971) blz. 152-195.
Blz. 190-191:       1841, Beschrijving van de onderwijssituatie in Huissen.

R. Reinsma, Het onderwijs in Gelderland tussen 1830 en 1850 volgens de rapporten van de hoofdinspecteur Wijnbeek. In: B.M. Gelre LXVII (1974) blz. 86-122.
Blz. 106:                       1842, H.J. Wansink schoolmeester te Huissen.

J. Knuiman, Onderwijs in Gelderland 1830-1850. Tiende District 1841. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 189.