VI.C. Basisonderwijs

P.J. Meij (e.a.), Geschiedenis van Gelderland, boek II. Zutphen, 1975.
Blz. 387:        1492, stadsschool te Huissen.

J.H.F. Zweers, Over de schoolmeester en de koster 1561. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 90-92.

In de paapsche schoole (1682). In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 151.
Snipper betreffende het schoolgaan van protestanten bij de katholieken.

H.P. de Wilde, Orde voor de Neederduytse gereformeerde schooll alhier binnen Huyssen. In: B.M. Gelre XX (1917), blz. 255-258.

Schoolmeester, koster, kerk- en armenmeester, dijkgraaf, etc. in Aerdt uit Huissen (1689). In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 180.

Betreft leden van de familie Crijnen de Moij.

Droncken drincken en slaen (1692). In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 22.
Snipper over het gedrag van de N.H. schoolmeester.

J.H.F. Zweers, De schoolmeesters van de Huissense N.H. Gemeente (1665-1871). In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 22-24.

P.Th.F.M. Boekholt, Het lager onderwijs in Gelderland (1795-1858). Zutphen, 1978.
Lager onderwijs te Huissen:         blz. 14, 113, 134-139, 190, 215, 342, 344, 349 en 370.

Mishandeling (1868). In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 144.
Snipper.

J.H.F. Zweers, Een mislukte scholenfusie in 1871. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 124-132.

100 jaar geleden. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 30. Uit: De Gelderlan­der van 25 februari 1881.
Betreft de benoeming van A.M. Hulsman tot hulponderwijzer.

In 1883 twee onderwijzers gevraagd. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 115.
Faksimile uit: Voltelen's Advertentieblad voor het Lager, Middelbaar, en Gymansiaal Onderwijs van 16 augustus 1883.

Schoolstrijd. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 185. Uit: De Gelderlander van 28 mei 1884.

Analfabetisme (1888). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 64. Uit: De Gelderlander van 2 februari 1888.
Snipper.

Jaarweddes. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 169, 170. Uit: De Gelderlan­der van 27 september 1890.

R.A.M. Vermaas, Het lager onderwijs in Huissen in de twintigste eeuw. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 118, 120-160, 174. jrg. 23 (2003), blz. 12-13 (reacties en correcties).

E.J.Th.A.M.A. Smit, Huissens onderwijs in vroeger tijd. In: De Schoolkrant. 50 jaar onderwijs Huissen-Zand. Huissen, 1975. blz. 2-3

A.P. Demon, Mijmeringen. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 58-61.

De Schoolkrant. 50 jaar onderwijs Huissen-Zand. Huissen, 1975.

M.H. de Vries, Rooms Katholieke scholen te Huissen. In: De Schoolkrant. 50 jaar onderwijs Huissen-Zand. Huissen, 1975. blz. 8-13.

J.T. Greefhorst, Onderwijssituatie in Stadsparochie in de oorlogsjaren en daarna. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 75-77.

Liefve kinderen en klijnkinderen. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 190-191.

St-Aloysiusschool te Huissen viert dit jaar het zilveren bestaansfeest. In: De Gelderlander van 24 mei 1956.

Henk Kreeft, Info. Huissen, 1982.
Betreft de totstandkoming van "‘t Holthuus"