VI.D. Voortgezet onderwijs

J.H.F. Zweers, Een "School voor Talen en Wetenschappen" te Huissen (1849-1852). In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 128-133.

Kostschoolhouder Hendricus Johannes Wansink. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 126.

Willem Vroom in Huissen (1862-1865). In: Med H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 55.
Vroom was leerling aan de School voor Talen en Wetenschappen.

Knip en Naai Cursus 1929. In: Med H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 114.
Foto.

A.J. Neijenhuis, Knip- en naaicursus. In: Med. H.K.H. jrg 26 (2001), blz. 42-43.
Foto.

Vakteekenschool "St. Jozef". In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 304. Uit: De Gelderlan­der van 2 oktober 1930.

Vaktekenschool In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 179. Uit: De Gelderlan­der van 2 oktober 1930.

Een kwart eeuw Technisch onderwijs in de Over-Betuwe 1950-1975. Huis­sen, 1975.

Universiteit van St. Thomas. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 97.