Historische periodieken

Medededelingen over de werkzaamheden van de Historische Kring Hues­sen. Huissen, 1975 - no 1 -

H.W.J. Derksen, Een interessante dubbelaflevering van de Huis­sense Gilden Kroniek. In: De Gelderlander van 30 augustus 1956.

Huissense Gilden Kroniek. Maandelijks orgaan van de gilden van St. Gangulphus en St. Laurentius. jrg 1 (1955), jrg 2 (1956), jrg 3 (1957-59), jrg 4 (1971).
Eén losse uitgave van december 1984. Regelmatig opnieuw verschenen vanaf 1987 (3 afleveringen per jaar).
Gelders Oudheidkundig Contactbericht. Nr1-131. Zutphen, 1959-1991.
Gelders Erfgoed. jrg 1 (1992) nr 1 -

H.W.J. Derksen, Huissense "Mededelingen": voor elck wat wils ... In: Vlugschrift, Periodiek voor Nieuwe Geschiedenis nr 2 blz. 12-14.
(Uitgave van de Vakgroep Nieuwe Geschiedenis van de Katholieke Universi­teit Nijmegen).