Planologie

Zo had de stadsparochiekerk moeten worden. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 185-186.
Ontwerpplan uit het einde van de jaren '20 van de twintigste eeuw.

W.H. Tiemens, Arnhem Zuid ontstond tot profijt van de stad. In: Gelders Dagblad van 10 februari 1958.

E.W. Hofstee en A.J. Louwes, Voorlopig rapport betreffende onderzoekin­gen ten behoeve van een uitbreiding en ontwikkelings­plan van de gemeente Huissen. Wageningen, 1949.

A.J. Louwes, Het tuinbouwcentrum Huissen en zijn toekomstige ontplooi­ing. Assen, 1951.

Ontwikkelingsplan Malburgen. Arnhem, 1966.

Henk Manders, Tuinbouw van Huissen-Lent aan reconstructie toe. In: Gelderland-Nu jrg. 12 (1981), nr 8, blz. 4-7.

G. Versteeg en H.A.M. Jans, Gegevens en gedachten over de ontwikkeling van de "Over-Betuwe". Haalderen, 1961.

G. Versteeg en H.A.M. Jans, De Over-Betuwe in ontwikkeling. Haalderen, 1963.

Ideeënschets voor het rivierengebied. Arnhem, 1966.

Agglomeratie Arnhem Jaarverslag 1968. Arnhem, 1968.

Gewest Arnhem - goede grond tot vestiging. Arnhem, z.j. (1977).

Streekplan Rijn en IJssel. Bestemmingsvoorschriften (Ontwerp). Arnhem, 1960.

Streekplan Rijn en IJssel. Motivering. Arnhem, 1960.

Voorontwerp - Algemene Herziening Streekplan Rijn en IJsel. Arnhem, 1968.

Streekplan "Rijn en IJsel". Algemene Herziening. Zutphen, 1969.

Streekplan Midden-Gelderland. Eerste verkenning. Arnhem, 1972.

H.W.J. Derksen, Huissen heeft een nieuw stadhuis nodig: ook de markt is er nog. In: De Gelderlander van 19 juli 1975.

H.W.J. Derksen, Structuurschets grijpt (toch) op historische Marktsituatie terug. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 59-62.

Gemeente Huissen Komplan, Nota 4, Toekomstige ontwikkeling. Huissen, 1976.

Gemeente Huissen Komplan. Verslag inspraakavond d.d. 19 januari 1977. Huissen, 1977.

H.W.J. Derksen, Historische aspecten bij de uitvoering van het Komplan. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 53-56.

Nota "toekomstige ontwikkeling van Huissen". In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/19­79), blz. 127.

"... als middelpunt historische kom ..." In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 229.

Traditioneel stratenplan. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 148.
Snipper.

Straatnaamgeving Binnenveld. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 230.

W.P.C.G. Derksen, De Kring en de centrumvisie. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 12-13, 155-156.