Bruinstraat 7

G.C.H.M. Coenen, De kachelplaat. In: Med H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 76-80.
Betreft een kachelplaat die thans dienst doet als stoepsteen bij dit pand.