Buitenpoort

De Buitenpoort. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 122.
Foto uit circa 1930.