Bussel

Harry Hendriks, Een dubbel requiem. In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 113, 115-116.
Betreft sloop van Cremerstichting en Bussel.