De Swaen

Gevelsteen De Swaen onthuld met carnaval. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 41, 47.