Dominicanenklooster

Het Dominicanenklooster (Vouwblad). Z.p., z.j.

W. Bronkhorst, Het landgoed “kasteel van Huissen” van 1808 tot 1858. In: Med H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 21-30.

Aanbesteding. In: Med H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 38-39.
Betreft de aanbestedingsadvertentie van de verbouw tot klooster in 1856.

Th.H. Janssen, Herinneringen in steen. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 123-128.

Kloostermuur wordt gerestaureerd. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 34.

W. Bronkhorst, Het Huissense klooster van Cuypers. In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 41, 48-57.

Het kasteel omvatte twee lage heuvels. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 94-97.

W. Bronkhorst, Bij de prent van het klooster. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 66, 72.

Klooster in vogelvlucht. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 98-99.

H.W.J. Derksen, Het Kasteel te Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 90.

Dominicanenklooster rond 1900. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 36.
Ansichtkaart van het Dominicanenklooster.

Wim Bronkhorst, Vergeet niet wie u voorgingen. In: Op de Stadsdam. Een uitgave van de Stichting Vrienden van de Dominicaanse Gemeenschap Huissen jrg. 15 (2001), nr 1, blz. 5-8. Ook gepubliceerd in: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 64-65.
Betreft de grafkelder van het Dominicanenklooster.

Wim Bronkhorst, Vergeet niet wie u voorgingen. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 64-65. (eerder gepubliceerd in: Op de Stadsdam jrg. 15 (2001), nr 1 blz. 5-8.).
Betreft de bouw van de grafkelder.

J.H.F. Zweers, Bij een nieuwjaarswens uit 1949. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 12-14.
Betreft het herstel van de toren van de kapel van het Dominicanenklooster.

Robert Melchers, “Het Casteel Huijssen” voor 1680 en … het “Kasteel Huissen” in 2010. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 34-35.