Gasthuis

H.W.J. Derksen (†), Over de sloop van het Gasthuis en het “Armenhuis van Marian”. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 24-30.