Gelderse Gevel

C.L. van Balen, De oud-Geldersche bouwstijl. In: B.M. Gelre VIII (1905), blz. 289-317.
Blz. 309-311:                   Gelderse gevel in Langestraat te Huissen.

J.H.F. Zweers, De verkoop van de Gelderse Gevel in 1813 (uniek geschenk uit Tiel). In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 171-173.

H.W.J. Derksen, Restauratie geeft Huissense gevel rust en voornaamheid. In: De Gelderlander van 9 augustus 1953.

H.W.J. Derksen, Gevelrestauratie te Huissen. In: De Gelderlander van 8 en 9 september 1953, 7 april en 8 juli 1954.

H.W.J. Derksen, Gevelrestauratie verheugend symbool na sloop van molen 25 jaar geleden. In: De Nieuwe Koerier van 16 juli 1954.

Oudste pand krijgt andere bestemming. In: De Gelderlander van 19 augustus 1970.

R.J.H. Melchers, De Gelderse Gevel. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 58-64, 76, 83-88.