Hoeve (boerderij)

H.W.J. Derksen, "De Hoeve" geen beschermd monument meer. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 25, 32-35.

Huissens oudste boerderij gesloopt. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 202, 207.

R.J.H. Melchers, Een herbouwde boerderij op een eeuwenoude plaats. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 105, 107-113.

R.J.H. Melchers, De Hoeve, Huissens "oudste" boerderij. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 128, 134-143.

R.J.H. Melchers, Schuur van de "Hoeve" gesloopt. In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 24-26.

E.J.C. Kamerling, “De Hoeve” en de familie Van Vinceler. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 113-119, 154.

Nieuwe Wisselexpositie. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 41.
Foto van de maquette van de verdwenen boerderij De Hoeve.