Holthuizen

E. Smit, Holthuizen: een voormalig Kleefs leen. In: Med H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 159-161.

Gevelsteen. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 130.
Betreft de verwerving van de gevelsteen van boerderij Klein Holthuizen (1918).