Kasteel

Bronnen en literatuur over de burcht. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 134-135.

Jan Zweers en Emile Smit, De poorten van de stad Huissen in historische afbeeldingen en reconstructies. Huissen, 2021.

K. van Alkemade en P. van der Schelling, Stam-Huyzen Kasteelen en Slooten int Hertog­dom Gelderland, en Graafschap Zutphen, met de naastge­lege Landschappen, met de pentekeningen en kartebeschrijving van K. van Alkemade en P. van der Schelling. zp.,z.j.

Th.H. Janssen, De Kleefse burcht van Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 235-237, 258.

H.W.J. Derksen, Bij het "Slot te Huessen". In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 217, 230-233.

Jorien Jas (e.a.) (red.), Kastelen in Gelderland. Utrecht 2013.
Blz. 125:              Burcht te Malburgen
Blz. 284-285:      Kasteel te Huissen
Blz. 293:              Huize de Poll.

W. Beelaerts van Blokland en C. Dumas, De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker. Zwolle, 2006.
blz. 144-145:       Huissen.

E.J.Th.A.M.A. Smit, Abraham Rademaker en zijn kasteelprenten. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 113-116.

C.G. Neijenhuis,  De burchttekening van Abraham Rademaker. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 109, 117-130.

Impressie In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz.72.
Betreft een per computer gemaakte afbeelding van de burcht.

P. Glazema, Oudheidkundige onderzoekingen in de provincie Gelderland gedurende de jaren 1946 t/m 1950. In: B.M. Gelre LI (1951), blz. 3-120.
blz. 40-41:                           Huissen, R.K. kerk en burchtheuvel
blz. 120:                              Afbeelding van de Borchtgraft binnen die Stadt Huessen”.

G.C.H.M. Coenen, Over “De Dannenburcht”. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 82-83.

G.C.H.M. Coenen, Aanbesteding van de Dannenburcht in 1462. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 73, 84-86.

P.A.C. Schut, “Onse huys ende borgh end torn tot Huyssen”. In: P.J. Woltering (e.a.), Middeleeuwse toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg.  Amersfoort, 2002 blz. 201-214.

Huissense kastelen. In: De Gelderlander van

P van Reyen, Middeleeuwse kastelen in Nederland. Bussum, 1971.
Blz. 38:                                Huissen.

Manuel Hagemann, Klevische Landesburgen im Mittelalter. Eine Skizze. In: Rien van den Brand, Frans Hermans, Wolfgang Löhr, Udo Oerding, Bert Thissen (Hrg.), Epitaph für Stefan Frankewitz. Ein Gedenkbuch für den Freund und Kollegen (Geldrisches Archiv 16; Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied. Stiftung Geschichte des Raumes Peel-Maas-Niers 23), Geldern 2015, blz. 429-
Blz. 441-443:      Huissense burcht.

G. Bloos, Ein Inventar des Kaiserpfalz Kaiserswerth aus dem 15. Jahrhun­dert. In: Düssel­dorfer Jahrbuch 14. Bd (1900) blz. 195-198.
Blz. 196-197:      Lijst van Huissen wel genoemd, maar niet aanwezig.

E. Smit en J.H.F. Zweers, De Huissense burcht in 1629. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 159-168.

R.J.H. Melchers, Reconstructie Huissense burcht. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 112-113.

R.J.H. Melchers, Een reconstructie van de burcht in Huissen tussen 1616 en 1680. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 87-91.

Robert Melchers, De Huissense burcht in vogelvlucht. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 186-187.

Robert Melchers, “Het Casteel Huijssen” voor 1680 en … het “Kasteel Huissen” in 2010. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 34-35.

R.J.H. Melchers, Over muurwerk op de burcht. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 131-133.

C.G. Neijenhuis, De Casteelse poort, de vierde stadspoort van Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 26-28.

Kasteel (1722). In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 117.

J.H.F. Zweers, Geen steen meer op de andere (1). In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 122-126.

W. Bronkhorst, Het landgoed “kasteel van Huissen” van 1808 tot 1858. In: Med H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 21-30.

H.W.J. Derksen, Patersgracht Huissen rest van oude burchtgracht. In: De Gelderlander van 1 september 1973.

Patersgracht In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 196.
Foto.

Maquette Kleefse burcht in Dasklei. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 58.