Kerk en begraafplaats (N.H.)

J.H.F. Zweers, Enige aspecten uit de geschiedenis van de N.H. gemeente. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 92-96.

Jan Zweers, De bouw van de tweede hervormde kerk te Huissen in 1870. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 63-69.

Iets over de Hervormde gemeente van Huissen, hare kerk en haren toren. In: Gustaaf-Adolf. Tafereelen en berichten uit de geschiedenis der Protestantsche Kerk in onze dagen. jrg. 15 (1871) nr 1 blz. 1-5. In facsimile afgedrukt in: Med H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 60-65.

G. Bedeaux, "Oud zicht" op twee kerken. In: Med. H.K.H. jrg.  5 (1979/1980), blz. 59, 63.

Verwoeste N.H. kerk. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 200.
Foto van de verwoeste N.H. kerk gemaakt in maart 1948.

N.H. Noodkerk. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 139.

Hervormde noodkerk (1950). (snipper). In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 94.

J. van Dongen, Een Nederduits Hervormde kerk te Huissen (arch. G. Feenstra). In: Katholiek Bouwblad 18 (1951), blz. 321 en 364.

Maandblad van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Ned. Herv. Kerk 1950- 51.
Berichten over kerkrestauratie en kerkbouw o.a. te Huissen.

Mariska Melchers, Naoorlogse kerkarchitectuur in cultuurhistorisch perspectief. Een rooms-katholieke en een hervormde wederopbouwkerk in Huissen. In: Venster. Kwartaalblad van de Stichting Oude Gelderse Kerken jrg. 6 (augustus 2008) blz. 10-15.

Mariska Melchers, Het nieuwe religieuze bouwen. Liturgie, kerken en stedenbouw. Amsterdam, 2015.
Blz. 261-263       Bouw van de naoorlogse N.H. kerk.

J.H.F. Zweers, Klokketorentje gerestaureerd. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 144-145.

H.W.J. Derksen, Het oudste hervormde begraafplaatsje. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), no 4, blz. 3, 28.

Lot van de N.H. begraafplaats. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 57.

R.J.H. Melchers, De doodsklok voor een begraafplaats? In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 89-91.

N.H. kerkhof geruimd. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 120.
Foto.

R.J.H. Melchers, Vondsten onder geruimd N.H. Kerkhof. In: Med. H.K.H. jrg. 20(1995), blz. 92-98.

Zerken geruimd Hervormd kerkhof op Oude Begraafplaats. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 79.

C.G. Neijenhuis,  Ritueel met vier tabakspijpen. In: Med. H.K.H. jrg. 24(1999), blz. 78-81.

Martien van Hemmen, Zwerfzerken vinden een rustplaats. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 135.

Grafsteen van Graadt Jonckers herplaatst. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 67.

J.H.F. Zweers, Klokketorentje gerestaureerd. In: Med. H.K.H. jrg. 25(2000), blz. 144-145.