Kerk (R.K.) - Zand

H.W.J. Derksen, “Harten Tien” had na de kermis Fl 3,75 over voor de Zandse kerkbouw. In: De Gelderlander van 21 september 1974.

Z. Kolks, De eerste kerk van Huissen-Zand. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 107-110.

A.J. Janssen, De verwoeste "Zandse" kerk. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 87.

De verwoeste Zandse kerk. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 107.

Mariska Melchers, Het nieuwe religieuze bouwen. Liturgie, kerken en stedenbouw. Amsterdam, 2015.
Blz. 263-267:      Bouw van de naoorlogse Zandse kerk.

De Zandse kerk. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 37.
Foto.

Een Blik op ’t Zand. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 1., 14.
Foto van de Zandse kerk naar aanleiding van een tentoonstelling.

Michel Bongers (red.) e.a., Kerkgeschiedenis. In: Mijn Kerk, Mijn Levensbron. Gedenkboek over de zeven kerken van parochie De Levensbron. Doornenburg, 2015, blz. 179-185.
Met name wordt aandacht geschonken aan de naoorlogse bouwgeschiedenis