Langestraat 52

H.W.J. Derksen, en A.J. Janssen, Het huis Langestraat 52. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 143, 152.

R.F.P. de Beaufort en Herma M. Van den Berg, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III De provincie Gelderland. Eerste stuk het Kwartier van Nijmegen onderdeel: De Betuwe benevens o.m. de graafschappen Buren en Culemborg.’s-Gravenhage­, 1968. blz. 294.